2009 m. gruodžio 4 d.
Nr. 86
(1778)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai

Progresiniai mokesčiai daug ką sutvarkytų

Kodėl visiškai neįsiklausoma į šimtų ekonomistų priekaištus? Argi valstybei gerai, kad tūkstančiai tautiečių išvažiuoja dirbti į užsienį, kad ten kuriasi nusikaltėlių grupuotės, pralenkiančios net italų ar albanų mafiją? Argi gerai, kad griaunamos šeimos? Lietuvoje pastebimai mažėja vyrų, nes dauguma jų, ypač jaunų, palieka tėvynę. Kodėl viso to nemato valdžios žmonės? Nejaugi jie mąsto, kad po jų nors ir tvanas? O juk tereikėtų labai nedaug: įvesti progresinius mokesčius, ir daug kas atsistatytų į savo vėžes. Tada visi, pavyzdžiui, gaunantys nuo 10–15 tūkst. iki 30–70 tūkst. litų atlyginimus mokėtų nuo 40 iki 70 proc. dydžio mokesčius. Nereikėtų mažinti nei pensijų, nei didžiųjų atlyginimų net ir Seimo nariams – per progresinius mokesčius iš jų būtų paimta apie 50 proc. Ir alinantis mokesčių kėlimas gal baigtųsi. O dabar TS-LKD frakcijos seniūnas J. Razma vis kalba: reikia ir toliau didinti mokesčius, nes Sodra bankrutuoja, tik esą tie nenaudėliai liberalcentristai koalicijoje priešinasi (matyt, galvoje turi iš Seimo išėjusį A. Zuoką). Keista, bet TS-LKD atstovai Seime nė nemano mažinti mokesčių, ir, pažeisdami savo sugalvotą Nacionalinį susitarimą, netgi rengiasi juos didinti. Daugelis pensininkų ir jaunų šeimų negali įpirkti pabrangintų vaistus, kurie Lietuvoje ir taip jau buvo labai brangūs.

Linkiu jums, gerbiami „XXI amžiaus“ darbuotojai, kaip nors atsilaikyti šioje kovoje, kai „savieji“ atranda „priemones“ sužlugdyti lietuvišką katalikišką laikraštį. O gal Dievas duos ir atves į protą konservatorius? Sklando gandai, kad mokesčiai spaudai bus sumažinti.

Marija Paulavičiūtė

Redakcijos prierašas. Dėkojame už linkėjimus. Tačiau sunkiai įsivaizduojame, kad „buldozeris“ Seime sugalvotų važiuoti kaip dviratis. Ir iki mūsų ateina gandai, kad gruodį galvojama pakeisti mokesčius spaudai. Pernai gruodį mes tikėjomės, kad pridėtinės vertės mokestis (PVM) spaudos darbams, laikraščių (ypač mažųjų) prenumeratai tikrai nebus taip drastiškai padidintas net beveik penkis kartus. Mes netgi kreipėmės į Seimo ir Vyriausybės narius su pasiūlymu, kad sumažintas PVM tarifas būtų sąlyginai paliktas vaistams, visuomeniniam transportui, spaudai, mėsai, duonai, t. y. tiems produktams ir paslaugoms, kurie yra labai svarbūs neturtingiesiems sluoksniams, o bendras PVM tarifas iškart būtų padidintas iki 21 proc. Taip būtų išlaikytas valstybės biudžeto balansas ir didelių finansinių nepriteklių nebūtų susidarę. Tačiau Permainų koalicijos buldozeris jau buvo užvestas ir per pusę minutės dešinioji Seimo pusė nubalsavo už „vienodą“ mokesčių didinimą, t. y. neatsižvelgiant į tai, kokia įstaigos, bendrovės ar leidyklos finansinė būklė, ir nepaisant, kokia veikla ji užsiima – krikščioniško visuomeninio laikraščio leidyba, duodančia tik skolas, ar naftos produktų arba dujų perpardavimu, duodančiu milijoninius pelnus.

Priėmus tokius sprendimus „XXI amžius“ pateko į didžiules skolas, buvome priversti nutraukti laikraštėlio vaikams „Kregždutė“ leidybą (beje, tai buvo vienintelis Lietuvoje krikščioniškas tautiškas laikraštis, ėjęs kas savaitę). Neturime vilčių, kad šį gruodį TS-LKD vadovai pakeis lietuvišką spaudą žlugdančią politiką, juo labiau kad ir eiliniai šios partijos atstovai Seime yra praradę bet kokį jautrumą, juo labiau krikščionišką solidarumą, daugeliui Lietuvos piliečių, tarp jų ir spaudos darbuotojų, per politikų valią stumiamų į neviltį. Jeigu, pavyzdžiui, Didžioji Britanija ar Prancūzija per vieną naktį įvestų savo spaudai 21 proc. PVM, jų laikraščiai bankrutuotų, nepaisant to, kad jie yra nepalyginamai turtingesni. Galima pridurti, kad tokio dydžio mokesčių spaudai, kokie yra Lietuvoje, nėra jokioje Europos Sąjungos valstybėje – dažniausiai spaudai nustatyti nuliniai tarifai. Tai suprantama: juk kiekviena tauta stengiasi išlaikyti savo nacionalinę spaudą. Žinoma, išskyrus Lietuvą. Čia jau nekalbame apie tai, kad nei „XXI amžius“, nei „Kregždutė“ niekada negavo valstybinės paramos iš Spaudos rėmimo fondo – tą skriaudą mes patiriame nuo šeštųjų Lietuvos nepriklausomybės metų, t. y. nuo 1996 metų.

Trūksta informacijos

Stebiuosi, kodėl Sveikatos apsaugos ministerija per „XXI amžių“ neinformuoja žmonių apie kiaulių gripo grėsmę, profilaktikos priemones, ligos simptomus, kad žmonės galėtų apsisaugoti nuo šios ligos. Girdėjome, kad ji tai daro per kitus laikraščius – milijonierius. O gal nenori jums mokėti tų menkų pinigėlių? Gal mano, kad laikraščio skaitytojai pensininkai, tai tegul miršta. Mums, pensininkams, būtų tikrai naudinga plačiau žinoti apie apsisaugojimą nuo kiaulių gripo ir apskritai profilaktikos priemones nuo sezoninių ligų.

Rimantas Kiaunė, Alytus

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija