2009 m. gruodžio 4 d.
Nr. 86
(1778)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai

Maldos ir kelionės – katalikių susibūrime

Vlada Čirvinskienė

 Pasvalio šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje šv. Mišias už Pasvalio Marijos legiono nares aukojo Pasvalio dekanas kun. Algis Neverauskas. Mišiose dalyvavo ir viešnios iš Biržų, Kupiškio, Panevėžio, Rokiškio, Utenos. Po Mišių Pasvalio dekanas pasveikino susirinkusias nares ir palinkėjo su meile tarnauti ištikimajai Švč. Mergelei Marijai. Viešnioms atminimui buvo įteikti nerti angeliukai bei šventi paveikslėliai, o paskui šventoriuje visos pavaišintos arbata bei pasvalietiškomis bandelėmis.

Renginio dalyvės turėjo progos susipažinti su Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios istorija, pasimelsti ir uždegti žvakutes prie kunigų kapų ir kryžių, pasižvalgyti po Pasvalį, aplankyti Pasvalio krašto muziejų, Laimutės Zigmuntienės šeimos muziejų, poeto Bernardo Brazdžionio mokyklą, Ąžuolpamūšės piliakalnį, Kryžių slėnį. Viešnagė baigėsi Kryžių slėnyje agape. Panevėžio vyskupijos Marijos legiono pirmininkė Danutė Valaitienė perskaitė Panevėžio vyskupijos Marijos legiono dvasios vado kun. Rimanto Kauniečio šventinį laišką.

Renginį organizavo Pasvalio parapijos dvasininkai bei bažnyčios patarnautojai, Marijos Legiono Krikščionių Pagalbos prezidiumas: s. Laima, s. Boneventūra, s. Vanda, s. Gražina, s. Zina, s. Vijolė. Talkino maldininkės Laimutė, Valė, Aldona, Genovaitė, taip pat vienaip ar kitaip prie renginio organizavimo prisidėjo Pasvalio krašto muziejaus direktorė Vitutė Povilionienė ir darbuotojos, kraštotyrininkai Antanas Stapulionis bei Albinas Kazlauskas, taip pat Laimutė Zigmuntienė.

Pasvalys

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija