2009 m. gruodžio 23 d.
Nr. 91
(1783)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai

Pabėgėlių integracijos problema

Benjaminas ŽULYS

Nuomonių įvairovė

Šiandieniniame pasaulyje migracijos procesai pasidarė kaip niekada intensyvūs. Karai, rasiniai ir religiniai konfliktai, politinės represijos, socialinė nelygybė, ekonominiai nepritekliai veja iš savo namų milijonus žmonių, kurie prašosi prieglaudos kitose šalyse. Tokie žmonės vadinami pabėgėliais. Pavyzdžiui, vien Didžiojoje Britanijoje yra įsikūrę apie 30 000, Švedijoje – apie 24 000 pabėgėlių. Šiek tiek mažiau jų esama naujosiose Europos Sąjungos šalyse, bet irgi apsčiai.  Ne išimtis ir Lietuva.


Gyvenimo trupinėliai, arba Mintys pavarčius „Dovaną“

Vincas Joneliūnas

1945-ieji. Kareiviai eina nuo Naujoko ir Adomėlio kas dešimt metrų. Automatai rankose, vamzdžiu į priekį. Tėvas sako: „Dink, vaikeli“. Žinau, ką reiškia tas „dink“. Reikia lįsti už naujai pristatytos  kambario sienos, kurioje nėra langų. Greitai atsirandu ten ir laukiu. Girdžiu rusiškai kalbančius kareivius, atsidaro durys, daužo sienas. Mano širdis plaka taip smarkiai, kad girdžiu jos dūžius. O kaip ji nesidaužys, jei mintyse – ką tik nušautas Pranas Matikas – Sundakų kaime gyvenęs pusbrolis (kitus tris pusbrolius Kubilius Daukantuose nušaus už trijų mėnesių) ir kiti artimi žmonės.


„Geležinio vilko“ kovotojams atminti

Laima Stankevičiūtė

Petras Zajankauskas 1942 metais

2009-iesiems einant į pabaigą Lietuvos istorijos mokslas ir visi, neabejingi mūsų tautos kovoms už Laisvę ir Nepriklausomybę, sulaukė išsamiai parengtos alytiškio kraštotyrininko Gintaro Lučinsko knygos „Pogrindinė „Geležinio vilko“ organizacija Alytaus apskrityje (1940–1941)“.

Šios knygos reikšmę gražiausiai ir taikliausiai galima apibūdinti prof. Onos Voverienės žodžiais: ,,Kiekvienas pastatytas paminklas, kiekviena parašyta knyga laisvės kovotojų atminimui – yra veiksmas, įtvirtinantis Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę. Ir kuo tokių atminimo ženklų bus daugiau, tuo mūsų valstybė bus tvirtesnė ir tautos žmonių dvasia stipresnė ir galingesnė“.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija