2009 m. gruodžio 23 d.
Nr. 91
(1783)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai

Istorinio susitikimo akcentai

Mindaugas BUIKA

Istorinis 1989 metų gruodžio 1 dienos
popiežiaus Jono Pauliaus II
ir Sovietų Sąjungos vadovo Michailo
Gorbačiovo susitikimas Vatikane

Prioritetas – sąžinės ir religijos laisvė

Minint Berlyno sienos griuvimo 20-ąsias metines įvairiais aspektais aptariamos ir Bažnyčios išsivadavimo iš žlugusio ateistinio totalitarizmo aplinkybės. Neseniai vykusio popiežiaus Benedikto XVI ir Rusijos prezidento Dmitrijaus Medvedevo susitikimo metu buvo prisimintas ir istorinis 1989 metų gruodžio 1 dienos Sovietų Sąjungos vadovo Michailo Gorbačiovo vizitas į Vatikaną bei jam suteikta Dievo tarno Jono Pauliaus II audiencija. Neįprastai ilgo, net 76 minutes trukusio pokalbio transkripciją paskelbė Vašingtono nacionalinio saugumo archyvo institutas. Amerikiečius šis protokolas sudomino ir dėl to, kad M. Gorbačiovas aplankė popiežių Joną Paulių II vykdamas į Maltą, į susitikimą su JAV prezidentu Džordžu Bušu (vyresniuoju), su kuriuo  tarėsi dėl radikalaus branduolinės ginkluotės sumažinimo. Prieš du dešimtmečius Vatikane vykusiame pokalbyje tarptautinės taikos klausimai užėmė svarbią vietą, bet jie buvo svarstomi Bažnyčiai ypač rūpimų klausimų – religijos laisvės ir žmogaus teisių – šviesoje.


Popiežiaus palinkėjimai Latvijos žmonėms

Mindaugas BUIKA

Baltijos kelias patvirtino vertybes

Naujų ambasadorių prie Šventojo Sosto skiriamųjų raštų priėmimas sudaro progą popiežiui Benediktui XVI apžvelgti tos šalies tarptautinę situaciją bei Bažnyčios padėtį joje. Grupėje naujų ambasadorių, kuriuos gruodžio 17 dieną audiencijoje priėmė Šventasis Tėvas, buvo ir naujai paskirtas Latvijos atstovas Einaras Semanis. Jam skirtame Popiežiaus pareiškime primenama Latvijos geopolitinė padėtis, dėl ko jai tenka svarbus komercinis ir kultūrinis vaidmuo Europoje. Ilgą laiką latviai buvo praradę suverenios tautos statusą, bet dabar gali džiaugtis  laisve, kuri užtikrina nacionalinio tapatumo išsaugojimą ir orumą tarptautinėje bendruomenėje.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija