2009 m. gruodžio 23 d.
Nr. 91
(1783)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai

Dailininkai sulaukė kalėdinių dovanų

Bronius VERTELKA

Dailės galerijoje susitiko kūrėjai
(iš kairės): Krekenavos M. Antanaičio
gimnazijos dailės mokytojas
metodininkas Henrikas Mazūras,
Naujamiesčio vidurinės mokyklos
dailės, braižybos ir technologijų
mokytojas Dalius Dirsė ir panevėžietė
tekstilininkė Irena Paulavičienė

Gruodžio 16-ąją Panevėžio dailės galerijoje vyko vilnietės dailininkės Minos Levitan-Babenskienės tekstilės ir pastelių parodos bei leidinių apie Panevėžio dailę pristatymas. Dėl sveikatos į Panevėžį atvykti negalėjusią M. Levitan-Babenskienę  pristatė galerijos direktorė Jolanta Lebednykienė. Tekstilininkė yra viena ryškiausiai ir įdomiausiai dirbančių šiame žanre, pelniusi puikius įvertinimus autorinėse ir bendrose parodose, tekstilės simpoziumuose Lietuvoje, Olandijoje, Belgijoje, Ispanijoje. Lietuvos vyriausybės  kultūros ir meno premijos laureatės darbų yra įsigiję Lietuvos dailės muziejus, Lietuvos nacionalinis, Valstybinis Vilniaus Gaono, Carycino (Rusija) taikomojo meno muziejus, Paryžiaus, Amsterdamo, Tokijo, Leideno, Hagos, Paryžiaus kolekcininkai.


Pakvietė susipažinti

Benjaminas ŽULYS

Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje atidaryta fotografijų paroda „Susipažinkime“, parengta Lietuvos vartotojų instituto ir Lietuvos žurnalistų sąjungos (LŽS) pagal projektą „Pažinkime vieni kitus“. Ta proga išleistame fotografijų albume publikuojami profesionalių Lietuvos fotografų bei mėgėjų darbai, taip pat – užsienio fotografų mėgėjų, prieglobstį gavusių Lietuvoje, nuotraukos. Konkurso ir albumo tikslas – sudaryti sąlygas prieglobstį mūsų šalyje gavusiems užsieniečiams bei mūsų plačiajai visuomenei geriau pažinti daugiakultūrę aplinką, skatinti tarpusavio santykius per meno sąsają. Konkurse dalyvavo 16 Lietuvos profesionalų ir šeši užsieniečiai mėgėjai fotografai. Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininkas Dainius Radzevičius pastebėjo, kad konkursas, paroda ir albumas pasakoja apie tai, kas vadinasi tiesiog gyvenimu. Ne tik mūsų gyvenimas, bet ir tų, kurie yra greta mūsų, tačiau kurių nelaikome savais – jie vadinami pabėgėliais, toks jų oficialus statusas. Tai byloja apie tą jų gyvenimo vingį, kai jie, palikę gimtus namus, buvo priversti prisiglausti svetimoje šalyje. „Deja, net ilgiausi pasakojimai apie tokių žmonių gyvenimus neperteiks jų jausmų bei išgyvenimų, kuriuos jiems teko išgyventi. Lakiausia fantazija nesuvoks, kuo ir kaip gyvena šie žmonės, esantys šalia mūsų. O fotografija – bene vienintelė galimybė pažiūrėti į kitus, į mūsų aplinką. Kartais galime nustebti, kad tą pačią aplinką matome skirtingai“, – sakė D. Radzevičius.


Vakaras su nauja knyga

Stasys POVILAITIS

Rašytojas Romas Sadauskas
Autoriaus nuotrauka

Žiemos pradžioje Mokytojų namų svetainėje vykusiame Vilniaus dzūkų vakare buvo pristatyta rašytojo Romo Sadausko nauja knyga „Gyvenimas prie vieškelio“.

Rašytojas sakė, kad ši knyga pasakoja apie Lazdijų rajono Šlavantų seniūnijos Demeniškių kaimo žmones ir jų likimus. Knygoje minimi tikri vardai ir pavardės. Vakaro metu buvo eksponuojamos mėgėjiškos, paties rašytojo darytos nuotraukos. „Vis fotografuoju praeito šimtmečio antros pusės „muiline“, – sakė rašytojas. – Puikios nuotraukų kokybės tikėtis neverta…“


Sustabdytos akimirkos

Paroda dailininko Petro Stausko 90-osioms gimimo metinėms

Tęsdama modernizmo klasikų parodų ciklą „Juškus Gallery“ pristato vieną žymiausių XX a. antrosios pusės lietuvių akvarelininką ir portretistą Petrą Stauską.

Dailininkas Petras Stauskas (1919–2003) – ne tik žinomas kūrėjas, bet ir buvęs ilgametis Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus direktorius (1951–1988), kurį iki šiol kolegos prisimena su didele pagarba ir šiluma už kilnius poelgius, puikų humoro jausmą, toleranciją, profesionalumą ir inteligenciją.


Kalėdų muzikos savaitė:
šventinis turinys klasikinėse formose

Gruodžio 26–30 dienomis Lietuvos nacionalinė filharmonija klausytojams siūlo šešias programas.  Šventinės koncertų serijos programoje – du teatralizuoti vidudienio (12 val.) renginiai visai šeimai. Gruodžio 26 dieną, šeštadienį, ciklą tradiciškai pradės teatro elementus įtraukiantis berniukų ir jaunuolių choro „Ąžuoliukas“ (vadovas Vytautas Miškinis) koncertas „Šventų Kalėdų rytą“, kuriame skambės Vakarų kalėdinė muzika, autorinės ir tradicinės Europos bei JAV giesmės, instrumentinė kūryba. Koncerte dalyvaus aktorė Viktorija Kuodytė, vargonininkas Bernardas Vasiliauskas ir varinių pučiamųjų instrumentų orkestras „Senjorai“.Gruodžio 27 dieną, sekmadienį, bus pristatytas muzikinis spektaklis „Žvėrių karnavalas“, pagal K. Sen-Sanso siuitą. Šio muzikinio spektaklio teksto autorė – jaunosios kartos prozininkė ir dramaturgė Laura Sintija Černiauskaitė, režisierė – Gintarė Radvilavičiūtė – viena įdomiausių jaunųjų Lietuvos lėlių teatro menininkių. Renginyje dalyvaus Klaipėdos lėlių teatro artistai, o muziką atliks Klaipėdos kamerinis orkestras (vadovas Mindaugas Bačkus) ir fortepijoninis Sonatos bei Roko Zubovų duetas, diriguos Mindaugas Piečaitis. Vakariniuose (19 val.) „Kalėdų muzikos savaitės“ renginiuose – du kamerinių orkestrų muzikos koncertai, kurių programos parengtos kartu su užsienio solistais. Gruodžio 26 dieną, šeštadienį, Lietuvos kamerinis orkestras grieš su meno vadovu ir dirigentu – smuikininku Sergejumi Krylovu bei pianistu Edoardo Strabbioli (Italija). Jie atliks Vienos klasicizmo ir ankstyvojo romantizmo muziką: J. Haidno, V. A. Mocarto ir F. Mendelsono-Bartoldy kūrinius. Gruodžio 30 dienos, trečiadienio, koncerte „Vakaro harmonijos“ ankstyvojo ir vėlyvojo romantizmo kompozitorių XIX amžiaus muziką – vokiečių kultūros autorių K. M. von Vėberio, F. Mendelsono-Bartoldy, Roberto Šumano ir M. Brucho kūrinius bei mažiau žinomų kompozitorių ir smuikininkų kompozicijas atliks kamerinis orkestras „Camerata Klaipėda“ kartu su savo meno vadovu, smuikininku Vilhelmu Čepinskiu ir altininku Michailu Bereznickiu (Rusija). Dar du vakariniai Kalėdų muzikos ciklo koncertai bus skirti kameriniam muzikavimui. Gruodžio 27 dieną, sekmadienį, prancūzų romantikų ir impresionistų muzikos programą – Ž. Ofenbacho, Ž. Masnė, H. Duparko, K. Debiusi ir M. Ravelio muziką atliks Čiurlionio kvartetas ir solistai Kristina Zmailaitė bei Edmundas Seilius. Gruodžio 29 dieną, antradienį, Filharmonijos Didžiojoje salėje skambės džiazo, populiariosios muzikos ir ritmenbliuzo muzikantų Dž. Bensono ir A. Žarė kūryba bei slavų tautų liaudies dainų džiazo aranžuotės, kurias betarpiškai bendraudami su publika atliks vyrų vokalinis sekstetas „Man Sound“ (Ukraina).


Liaudies dainų klubui „Raskila“ – 40 metų

Stasys POVILAITIS

XX a. 7-ojo dešimtmečio pabaigoje Vilniaus universiteto ir kitų aukštųjų mokyklų jaunimas išgyveno didžiulį dvasinį pakilimą, ėmė gręžtis į Lietuvos tautines vertybes, burtis draugėn gaivinti dvasinį ir kultūrinį-istorinį paveldą. Taip atsirado Romuvos ir žygeivių judėjimai. Jaunimo pažintiniai žygiai po kraštą, žygeivių sąskrydžiai, talkos, tradicinės Rasos, Vėlinių ir Užgavėnių šventės, vakaronės prie laužų vyko skambant senosioms lietuvių liaudies, partizanų dainoms, kurios kaip laužo kibirkštys uždegdavo širdis meile tautos vertybėms ir ryžtu priešintis nutautinimui. Ta tylios rezistencijos laikotarpio jaunimo veikla ir davė pradžią liaudies dainų klubui „Raskila“, kurio branduolys susibūrė apie 1969 metus.


Žemaičių rūpintojėliai

Žymus žurnalistas, kraštotyrininkas ir fotografas Bernardas Aleknavičius pusę amžiaus fotografavo Žemaitijos liaudies meną, jo kūrėjus. Sukaupė daug negatyvų ir fotografijų, kurias ilgai sistemino, rašė apibendrinamuosius straipsnius. Rezultatas – fotoalbumas „Žemaičių žemės rūpintojėliai“, kurį išleido Klaipėdos leidykla „Eglė“ (dizaineris Ričardas Ajauskas, redaktoriai Inga Matač ir Antanas Stanevičius).


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija