2009 m. gruodžio 23 d.
Nr. 91
(1783)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai

Mieli chorinės muzikos mylėtojai!

A. V. Bouguereu. Angelų giesmė

Kasdien verčiami kalendoriaus lapeliai ženklina viltimi nuskaidrinto laukimo, tylaus džiaugsmo, paprasto, nuoširdaus žmogiško bendrumo ir artumos kupinas dienas. Nenumaldomai artėja laikas, kai iš lėto pasisuks metų ratas.

Šiuo ypatingu metu daug dėmesio skiriama chorinei muzikai. Kažin ar galime įsivaizduoti šv. Kalėdas be muzikos, be sužvarbusią širdį šildančių kalėdinių giesmių – tiek liaudies kūrybos, tiek ir garsiausių pasaulio kompozitorių. Prisiminkime, jog ir pirmųjų Kalėdų – Kristaus gimimo nakties tamsą išsklaidė ne tik Betliejaus žvaigždės šviesa, bet ir galinga angelų giesmė „Garbė Dievui aukštybėse, o žemėje ramybė geros valios žmonėms“. Giesmė, kuri budina, kviečia kilti, nusimesti tamsos ir vargo pančius, patikėti Kūrėjo pažadu žmonijai.


Palangos šaulių choras „Naglis“ kelionėje

Bronislovas ZINKEVIČIUS

Palangos šaulių choras „Naglis“
su Telšių vyskupu J. Boruta ir dekanu
kanauninku dr. A. Genučiu

Šį rudenį Palangos kultūros centro šaulių choras „Naglis“ kartu su bažnyčios ir Salantų chorais bei tikinčiaisiais dalyvavo piligriminėje išvykoje į Kęstaičius aplankant Žemaičių Kalvariją, kur vyko Palangos dekanato dienos. Po iškilmingų šv. Mišių ir Kryžiaus kelio procesijos vykome į Kęstaičius. Čia Telšių vyskupas Jonas Boruta pašventino Palangos klebono dekano kan. dr. Algio Genučio rūpesčiu pastatytą kryžių, nuskambėjo Palangos ir Salantų chorų galingi balsai „Kryžiau šventas“, „Esame Dievo gentis“, „Lietuva brangi“.


Ieškokime turinio laisvalaikyje

Petras LABANAUSKAS

Spalio 24 dieną teko dalyvauti koncerte, kuris vyko Muzikos ir teatro akademijos salėje. Jis buvo ypatingas tuo, kad jame pasirodė tiek profesionalai, tiek ir meno mėgėjai. Tai labai sveikintinas įvykis. Koncerte dalyvavo doc. Aušros Stasiūnaitės dainavimo klasės studentės, aktorius Tomas Vaisieta, Lietuvai pagražinti draugijos (LPD) nariai, Seimo narys Kazimieras Uoka, Lietuvos blaivystės sąjūdžio atstovai ir ansamblis „Giedra“ (vadovė M. Andriulienė), fleitininkė Gita Labanauskaitė.


Mokinių istorijos konkursas

Zigmas Tamakauskas

Renginio dalyviai
Algimanto MIKULĖNO nuotraukos

Kauno įgulos karininkų ramovėje vyko miesto bendrojo lavinimo mokyklų mokinių istorijos konkurso „Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio jubiliejiniai metai“ rezultatų aptarimas. Susirinkusiųjų nuotaiką praskaidrino Teresėlės Varnagirienės vadovaujamas folklorinis ansamblis „Sūduva“. Vertinimo komisijos pirmininkas istorijos mokytojas metodininkas Zigmas Tamakauskas apžvelgė konkurso rezultatus. Istorijos konkurse dalyvavo 61 mokinys iš trisdešimt vidurinių mokyklų ir šešių gimnazijų. Su pirmosios dalies viktorina geriausiai susidorojo Purienų vidurinės mokyklos 11 klasės mokinys Jurgis Kudlinskas (28 taškai). Tašku atsiliko Stasio Lozoraičio vidurinės mokyklos vienuoliktokė Agnė Steponaitytė. Trečioji vieta šioje dalyje atiteko Maironio gimnazijos trečios klasės gimnazistei Rūtai Reutaitei, surinkusiai 26 taškus.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija