2010 m. sausio 13 d.
Nr. 3
(1788)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Sausio 13-ąją prisimenant

Stasio POVILAIČIO piešinys

Besiskleidžiančius žiedus išskynė
Okupanto plieninė ranka,
Kad norėjo apginti Tėvynę,
Dengdami ją sava krūtine.


Susipynę jie rankom skandavo:
Lietuva, Lietuva, bus laisva!
Bet šarvuočiai artėjo, alsavo.
Degdami pikto keršto liepsna.


Nepabūgo jų mūsų didvyriai –
Guldė galvas po tankų vikšrais.
O aukštybėj virpėjo  žvaigždynai,
Gaudė varpas tėvynės laukais.


Nematysite tekančios saulės
Ir rasos nebraidysit šaltos,
Nebesveikins sugrįžusios  pempės –
Tik prie kapo jų metai sustos.


Graudžios ašaros motinų rieda
Ant įspausto kryželio smėly
Paskutinį jiems „Requiem“ gieda
Aido garsas palieka širdy.


Jau šiandien kauburėliai supilti
Skęsta jūroj gražiausių gėlių.
Jų dvasia kviečia žmones pakilti,
Nors sunku eiti laisvės keliu.


Nusineš amžinai daugelį metų
Ant istorijos laiko sparnų…
O ant girgždančių TSKP ratų  (baisių)
Kraujo antspaudai – tragiškų dienų.


Pažiūrėkite jūs, staliniečiai,
Į sukruvintas savo rankas.
Neilgai kaustys Lietuvą pančiai –
Po kančios ji švęs Velykas.


Lenkia galvas žmonių milijonai
Prieš narsiuosius Tėvynės vaikus.
Nors jų kūnai – nebylūs lavonai,
Bet dvasia jų gaivina visus.

Sesuo Anastazija LADAUSKAITĖ

(Dievo Apvaizdos seserų kongregacija, Panevėžys)

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija