2010 m. sausio 29 d.
Nr. 8
(1793)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Dėl sužlugdyto naujo Liustracijos įstatymo projekto

Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos pareiškimas

Sausio 20 dieną Seime svarstant naujos redakcijos Liustracijos įstatymo projektą vyko, jei ne nacionalinio saugumo pamatų griovimas, tai tikrai protų sumaišymas. Seimas balsavo už Seimo narės D. Kuodytės pasiūlymą sustabdyti liustracijos procesą ir panaikinti Liustracijos komisiją, vietoj jos įkuriant tarpžinybinę darbo grupę kagėbistų viešinimui. Priimtoji pataisa iš esmės keitė Liustracijos įstatymo projektą, todėl jo svarstymas buvo sustabdytas. Kartu Seimui buvo pateiktas lydintysis Valstybės paslapčių įstatymo pakeitimo projektas, suteikiantis teisę prisipažinusiems KGB agentams susipažinti ir dirbti su valstybės paslaptimi. Tokio absurdo sveika galva negalėjo sugalvoti. Laimei, Seimas šį savižudišką projektą atmetė.

LPKTS yra nusivylusi ir pasipiktinusi tokių „pataisų“ iniciatorių ir Seimo narių neatsakingais veiksmais, sužlugdžiusiais dvejus metus laukto naujo Liustracijos įstatymo projekto svarstymą. Pabrėžiame, kad minimas įstatymo projektas turėjo rimtų trūkumų, kurie svarstymo metu turėjo būti pašalinti. Principinis trūkumas – projektas nenumato prisipažinusių KGB agentų ir rezervo karininkų veiklos apribojimų. Net atvirkščiai, įstatymo preambulėje rašoma: „Seimas (...) įgyvendindamas valstybės teisę taikyti asmenims, prisipažinusiems slapta bendradarbiavus su buvusios SSRS slaptosiomis tarnybomis, lojalumo ir patikimumo valstybei principą“. Tai gali reikšti mažiausiai „prisipažinusiųjų“ išankstinę „indulgenciją“ ir preferencijas prieš „nebendradarbiavusiuosius“, pripažįstant jiems nepriekaištingą asmens reputaciją. Tai svarbu stojant į valstybės tarnybą. Logikos ar moralės principų čia neįžvelgsi. Gal dėl to ir atsirado pataisa, leidžianti prisipažinusiesiems dirbti su valstybės paslaptimis.

Pasipiktinę, priblokšti ir sugluminti pasipriešinimo sovietų okupacijai dalyviai atsipalaidavusių Seimo narių klausia: ar valstybei jau pritrūko lojalių ir patikimų piliečių, kad prireikė kagėbistų paslaugų? Ar jau visiškai nusigyvenome? Gal tokių pataisų autoriai turi stebuklingą aparatą, nustatantį, kas nuoširdžiai prisipažino ir gailisi, o kas tik suvaidino atgailą, norėdamas prasmukti į nacionaliniam saugumui svarbias pareigas? Juk „prisipažinimai“ vyko ne tik pagal įstatymą, bet ir VSD vadovų, gal ir kitų aukštų pareigūnų kabinetuose prie keturių akių. Ar tie prisipažinimai buvo atviri ir nuoširdūs? Gal pataisų iniciatoriai nėra nieko girdėję apie „dvigubus“ agentus? Ar ne jie neseniai Afganistane susprogdino septynis JAV ir Jungtinės Karalystės saugumo tarnybų aukštus pareigūnus?..

Iš Liustracijos įstatymo būtina išbraukti 7 straipsnio 3 dalį, leidžiančią prisipažinusiam asmeniui kandidatuoti rinkimuose ar eiti atitinkamas pareigas. 9 straipsnyje būtina numatyti SSRS specialiųjų tarnybų rezervo karininkų veiklos apribojimus.

KGB agentų ir rezervo karininkų viešinimas Lietuvoje yra neveiksmingas. Šitai akivaizdžiai įrodė jau keletas Seimo komitetų ir komisijų tyrimų, kai paviešinti asmenys liko dirbti aukštose valstybės tarnybos pareigose. Ir visiškas absurdas, kai rezervistams „stogą“ suteikė aukščiausi valstybės pareigūnai. Apgailėtina frazė: „Aš juo pasitikiu“.

Antanas Lukša,
LPKTS pirmininkas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija