2010 m. sausio 29 d.
Nr. 8
(1793)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Haičio Bažnyčios netektys ir viltys

Mindaugas BUIKA

Popiežius Benediktas XVI
ir Port o Prenso arkivyskupas
Žozefas Seržas Mijo

Nelaimėje žuvo sostinės arkivyskupas

Viena iš didžiausių Katalikų Bažnyčios netekčių per Haityje vykusį žemės drebėjimą yra šalies sostinės Port o Prenso arkivyskupo Žozefo Seržo Mijo žūtis. Po sausio 12 dieną Karibų jūros baseino valstybę ištikusios stichinės nelaimės 63 metų ganytojo kūnas buvo rastas jo rezidencijos pastato griuvėsiuose. Kaip pasakojo stebuklingai nenukentėjęs apaštalinis nuncijus Haityje arkivyskupas Bernaditas Auza, šalia Port o Prenso ordinaro lavono gulėjo kitų žuvusių dvasininkų, matyt, dalyvavusių kurijoje vykusiame pasitarime, palaikai. Daugelis tų kunigų yra buvę arkivyskupo S. Mijo studentai.


Intronizuotas Serbijos Stačiatikių Bažnyčios patriarchas

Mindaugas BUIKA

Naujasis serbų stačiatikių
patriarchas Irinėjus

Popiežiaus sveikinimai ir linkėjimai

Popiežius Benediktas XVI laišku pasveikino naująjį Serbijos Stačiatikių Bažnyčios patriarchą Irinėjų, išrinktą į svarbias ganytojiškas pareigas. Sausio 22 dieną 44 serbų stačiatikių vyskupų asamblėjoje iš trijų kandidatų išrinkto 79 metų patriarcho Irinėjaus intronizacija (įvesdinimas į sostą su insignijų įteikimu) sausio 23 dieną įvyko sostinės Belgrado katedroje. Šiose iškilmėse Katalikų Bažnyčiai atstovavo Vatikano apaštalinis nuncijus Serbijoje arkivyskupas Orlandas Antoninis ir Belgrado katalikų arkivyskupas Stanislavas Hočevaras.


Popiežius apie bendros maldos ir liudijimo svarbą

Mindaugas BUIKA

Popiežius Benediktas XVI su Suomijos
liuteronų vyskupu Gustavu Bjorkstrandu

Misijos ir vienybės santykis liko aktualus

Apaštalo šv. Pauliaus atsivertimo celebravimu pasibaigusioje Maldų už krikščionių vienybę savaitėje vyko daug tarptautinės ir vietinės reikšmės ekumeninių renginių. Popiežius Benediktas XVI išsamiau šia tema kalbėjo per sausio 20 dieną surengtą bendrąją trečiadienio audienciją, kurioje jis tradiciškai susitinka su iš viso pasaulio atvykusiomis maldininkų grupėmis, tarp kurių būna įvairių tikybų atstovų. Popiežius priminė, kad krikščionių vienybės siekis turi būti visų Kristaus išpažinėjų pareiga, nes tai sekimas Išganytoju, kuris meldė: „Tegul visi bus viena… kad pasaulis įtikėtų“ (Jn 17, 21). Nuolatinė malda dėl pilnos bendrystės taip pat reiškia supratimą, kad ši vienybė pirmiausia yra Dievo dovana. „Šventasis tikslas visus krikščionis sutaikyti vienos ir vienintelės Kristaus Bažnyčios vienybėje pranoksta žmonių jėgas ir gebėjimus“, – nurodė Šventasis Tėvas į Vatikano II Susirinkimo mokymą, kviesdamas pagalbos ieškoti Viešpatyje.


Gerbti save – mylimą kūrinį

Kartais gyvenimo kelyje tenka sutikti tikinčiuosius, kuriems trūksta krikščioniškos savigarbos. Kai kurie jų dėl vaikystėje ar jaunystėje patirtų moralinių traumų ir vis dar kraujuojančių vidinių žaizdų viską – Dievą, save ir aplinkinius vertina perdėm subjektyviai ir negatyviai. Jie yra girdėję, kad juose slypi dieviškojo paveikslo pradmenys, tačiau dėl menkavertiškumo komplekso ši tiesa jiems tėra teorinė, atsieta nuo gyvenimo tikrovės. Juos iš kažkur yra pasiekusi informacija, jog palankus galvojimas apie save  nejučiomis skatins puikuotis.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija