2010 m. vasario 19 d.
Nr. 14
(1799)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Pasaulinės ligonių dienos minėjimas

Mindaugas BUIKA

Popiežius Benediktas XVI
prie Lurdo Dievo Motinos statulos

Sveikatos apsaugos sielovados jubiliejus

Pasaulinė ligonių diena šiemet Romoje buvo celebruota neįprastai iškilmingai, nes kartu paminėta ir Popiežiškosios sveikatos apsaugos sielovados tarybos įsteigimo 25-erių metų sukaktis. Buvo akcentuotos šio sprendimo ištakos: medicinos sielovadą Katalikų Bažnyčioje kuruojanti Šventojo Sosto dikasterija buvo įkurta praėjus lygiai vieneriems metams po 1984-ųjų vasario 11 dieną Dievo tarno Jono Pauliaus II paskelbto apaštalinio laiško „Salvifici Doloris“, skirto žmogaus kančios krikščioniškosios prasmės aptarimui. Jubiliejaus iškilmingumą dar labiau sustiprino šiam minėjimui į Romą iš Lurdo Dievo Motinos šventovės atgabentos regėtojos šv. Bernadetos relikvijos ir ta proga surengtos ligonių ir slaugytojų procesijos.


Teisingumo įžvalgos

Mindaugas BUIKA

Žinioje, skirtoje šių metų Gavėniai, kuri prasidėjo vasario 17 dieną celebruotu Pelenų trečiadieniu, popiežius Benediktas XVI ragina pamąstyti apie teisingumo ir tikėjimo sąsajas. Jo laiško tema parinkta pagal patvirtinimą, kuris randamas apaštalo Šv. Pauliaus laiške romiečiams: „Dievo teisumas pasireiškė tikėjimu į Jėzų Kristų“ (plg. Rom 3, 21–22).

Blogio ištakos – bendravime su piktuoju


Sportas Bažnyčios tarnystės akiratyje

Sveikinimai ir linkėjimai Vankuverio olimpiados dalyviams ir organizatoriams

Mindaugas BUIKA

Austrijos rogučių sporto
arstovė Nina Raitmajer
džiaugiasi olimpiniu apdovanojimu

Vankuverio žiemos olimpinės žaidynės, kaip ir kiti didieji sporto renginiai, susilaukia ir Bažnyčios dėmesio. Daugelį nacionalinių komandų į Kanadą atlydėjo kapelionai (dažnai atvykę savo lėšomis) – jie  teikia sielovadinę paramą, dalijasi su sportininkais pergalių džiaugsmu ir pralaimėjimų liūdesiu. Lenkijos delegacijos vyriausiu kapelionu darbuojasi vyskupas Marianas Florčikas, kuris šalies episkopate yra atsakingas už sportininkų dvasinę globą.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija