2010 m. vasario 19 d.
Nr. 14
(1799)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Gyvenimo patirtys

Apaštalinis protonotaras
Bronius Antanaitis
Broniaus VERTELKOS nuotrauka

Šiandien, vasario 19-ąją, Smilgių parapijos klebonas apaštalinis protonotaras Bronius Antanaitis švenčia gyvenimo 85-metį. 1948 m. spalio 31-ąją įšventintas kunigu jis darbavosi įvairiuose Lietuvos kampeliuose. Tokių parapijų ir pareigybių jis suskaičiavo bene trylika. Kiekviena skirtinga ir savaip miela, tik dirbta nevienodą laiką – vienur vienus kitus metus, kitur – kone dvidešimt. Ten, kur dirbta ilgiau, ir gilesnis pėdsakas paliktas. Šiandien su Smilgių klebonu kalbamės apie jo gyvenimo patirtį.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija