2010 m. vasario 19 d.
Nr. 14
(1799)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Monografija apie tautą amžių kelyje

Knygos viršelis

Marius Kundrotas, Tauta amžių kelyje. Tautinės pasaulėžiūros gairės ir tautinis judėjimas Lietuvoje. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2009, 636 p.

Pernai pasirodžiusi Mariaus Kundroto monografija yra vertinga daugeliu atžvilgių. Joje atskleista ir tautinės minties Lietuvoje raida bei aspektai, ir kosmopolitizmo bei globalizmo pavojus tautinei minčiai bei pačiam tautiškumui, nagrinėjamos pasaulinės tautinių idėjų problemos, iškilusios istorijos bėgyje.


„Tautiškos giesmės“ istorija

Vasario 16-ąją, Lietuvos valstybės atkūrimo dieną, miestų, miestelių ir kaimų gatvėse plazda trispalvės, skamba valstybės himnas – „Tautiška giesmė“. Dažnai kartojame himno žodžius „Lietuva, Tėvyne mūsų“, tačiau ar  žinome vieno iš trijų valstybės simbolių istoriją?

Vincas Kudirka (1858–1899) – gydytojas, visuomenės veikėjas, lietuvių tautinės savimonės budintojas, poetas ir muzikas „Tautišką giesmę“ parašė jau priartėjus gyvenimo saulėlydžiui. Iš paskutiniųjų stengdamasis užpildyti literatūros, politikos ir mokslo mėnraščio „Varpas“ 1898 m. lapkričio – gruodžio numerį, jame išspausdino „Tautišką giesmę“ su pastaba „Gaidą ir žodžius sudėstė V. K.“


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija