2010 m. vasario 26 d.
Nr. 16
(1801)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Arkivyskupas – Lazdijų rajono garbės pilietis

Pelenų trečiadienio apeigose
Šventajam Tėvui užbarstomi pelenai

Lazdijų rajono savivaldybės taryba nusprendė Kauno arkivyskupui Sigitui Tamkevičiui SJ suteikti Lazdijų rajono garbės piliečio vardą. Sprendimas priimtas atsižvelgiant į Lazdijų Šv. Onos parapijos altaristo kanauninko Gvidono Dovidaičio, Seirijų Švč. M. Marijos Škaplierinės parapijos klebono kun. Vytauto Juozo Insodos, Krikštonių kaimo bendruomenės komiteto ir bendruomenės narių, kitų rajono katalikų bendruomenės narių prašymą. Pasak prašymo autorių, arkivyskupas daug nusipelnė ne tik Lazdijų rajonui, bet ir visai Lietuvai. Arkivyskupas S. Tamkevičius gimė 1938 m. lapkričio 7 dieną Gudonių kaime, Lazdijų rajone. Mokėsi Krikštonių, Seirijų mokykloje. Lazdijuose buvo vikaru Šv. Onos bažnyčioje. Arkivyskupas, nors ir būdamas labai užsiėmęs, dažnas svečias Krikštonių ir Seirijų parapijų bažnyčiose per atlaidus, kitas iškilmes, valstybės šventes. Savo lėšomis Krikštonių miestelio centre pastatė menišką kryžių. Vietos mokyklose yra pravedęs ne vieną pamoką moksleiviams. Garbės piliečio regalijos bus įteikiamos kovo 11-ąją.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija