2010 m. kovo 3 d.
Nr. 17
(1802)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Solidarumas Konstantinopolio ganytojui

Mindaugas BUIKA

Popiežiškosios krikščionių
vienybės tarybos pirmininkas
kardinolas Valteris Kasperis
(dešinėje) sveikinasi su Stačiatikių
Bažnyčios vadovu Konstantinopolio
ekumeniniu patriarchu Baltramiejumi I

Nuopelnų krikščionių vienybei pripažinimas

Stačiatikių Bažnyčios vadovas Konstantinopolio ekumeninis patriarchas Baltramiejus I šiomis dienomis švenčia 70 metų gyvenimo jubiliejų. (Pasaulinės Stačiatikių Bažnyčios, vienijančios 300 milijonų tikinčiųjų, dvasinis vadovas yra gimęs 1940 m. vasario 29 dieną. Šiemet vasaris turi tik 28 dienas, todėl su jubiliejumi patriarchas buvo  sveikinamas vasario 28-ąją ir kovo 1-ąją.) Vatikane pirmasis patriarchą pasveikino Popiežiškosios krikščionių vienybe besirūpinančios tarybos pirmininkas kardinolas Valteris Kasperis. Laiške su dėkingumu jis prisimena broliškus susitikimus, įvykusius per pastarąjį dešimtmetį, kuriais siekiama stiprinti katalikų ir stačiatikių bendrystę. „Mūsų pokalbiai visada pasižymi draugiškumu, abipusiu pasitikėjimu ir nuoširdumu, o tai yra didi dovana ir ženklas pažangos santykiuose tarp mūsų Bažnyčių“, – nurodė kardinolas V. Kasperis. Jis išreiškė viltį, kad šis bendradarbiavimas, kaip ir patriarcho Baltramiejaus nepailstantis įsipareigojimas krikščionių vienybės siekiams, įgalins pateikti pasauliui mūsų tikėjimo į vieną Viešpatį Jėzų Kristų bendrą liudijimą.


Ekumeninio patriarcho atkirtis dialogo priešininkams

Mindaugas BUIKA

Konstantinopolio ekumeninis
patriarchas Baltramiejus I
susitinka su popiežiumi
Jonu Pauliumi II

Religinio „geto“ pavojus

Minint Konstantinopolio ekumeninio patriarcho Baltramiejaus I gimimo 70-ąsias metines, ypatingas tarptautinis dėmesys skiriamas jo veiklai ir mokymui. Pirmąjį Gavėnios sekmadienį, vasario 21 dieną, visose patriarchato šventovėse buvo skaitomas enciklika įvardytas Baltramiejaus I laiškas, kuriame jis gynė stačiatikybės atvirumą kultūriniam ir ekumeniniam dialogui.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija