2010 m. kovo 3 d.
Nr. 17
(1802)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Atgimimo akiračiai

Giedrius Grabauskas-Karoblis

Netrukus minėsime 20-ąsias nepriklausomos valstybės atkūrimo metines. Tada, 1990 metų kovo 11 dieną, prasidėjo nepriklausomos valstybės atkūrimas. Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo pirmininkas V. Landsbergis ir artimiausi jo bendražygiai apgynė valstybės pozicijas, nepasidavė skeptikų įtikinėjimams, kad nepriklausomybę atkurti dar anksti. Dabar, žvelgiant iš laiko perspektyvos, regime, kad tai buvo teisingas ir savalaikis sprendimas. Jau daugiau kaip prieš metus įsikūręs Jungtinis demokratinis judėjimas (JDJ), pasižymėjęs kaip stiprus pilietinis sąjūdis ir savo gretose suvienijęs įvairių pažiūrų žmones, šių metų vasario 16 dieną paskelbtame JDJ manifeste teigia: „Mes, Antrosios Respublikos atkūrimo liudininkai ir dalyviai, prisimindami 1918 metų vasario 16 dienos įvykį ir jo iškiliausius žmones, tada pasirašiusius mūsų tautai ypač reikšmingą dokumentą, su gilia pagarba pasitinkame didžią Nepriklausomybės šventę. Tos taurios šventės fone labai nublanksta mūsų gyvenimo realybė, ypač ta, kuri susiformavo mūsų akyse po 1990 metų. Oligarchinio valstybės valdymo sukelta krizė ir jos įveikimo „metodai“ duoda ženklą, kad mes galų gale įsakmiai paskelbtume: valdžia turi būti atskirta nuo verslo grupių, o jos atitrūkimas nuo tautos turi būti sustabdytas. Grupinių interesų diktatą būtina apriboti bendraisiais tautos, valstybės, visuomenės interesais. Nevalia gėdingai dangstytis, kad su panašiomis problemomis susiduria visas civilizuotas pasaulis“. Tai išties teisingos įžvalgos.


Vasario 16-osios šventės aidai

Zigmas Tamakauskas

Šiais metais Vasario 16-oji Kaune pradėta minėti dar likus savaitei iki šventės pradžios. Tradiciškai kiekvienais metais ją mini UAB „Kauno autobusai“ darbuotojai, pasikvietę „Saulės“ gimnazijos dainorėlius arba muzikos mokyklos akordeonistus.

Vasario 16-ąją mini ir Kauno Dainavos poliklinikos medikai. Čia minėjimą organizuoja vietos Darbo federacijos kuopa, kuriai vadovauja gydytoja Rūtavilė Paurienė, su administracija ir  aktyviai veikiančia Stebėtojų taryba. Šiais metais minėjime dalyvavo savivaldybės mero pavaduotojas Algimantas Kurlavičius, kuris įteikė padėkos raštus direktoriui Giedriui Andziukevičiui ir dar keliems labiausiai pasižymėjusiems poliklinikos darbuotojams. Poliklinikos direktoriaus padėkos raštais buvo apdovanotas būrelis medikų bei technikinių darbuotojų.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija