2010 m. kovo 3 d.
Nr. 17
(1802)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Vasario 16-osios šventės aidai

Zigmas Tamakauskas

Šiais metais Vasario 16-oji Kaune pradėta minėti dar likus savaitei iki šventės pradžios. Tradiciškai kiekvienais metais ją mini UAB „Kauno autobusai“ darbuotojai, pasikvietę „Saulės“ gimnazijos dainorėlius arba muzikos mokyklos akordeonistus.

Vasario 16-ąją mini ir Kauno Dainavos poliklinikos medikai. Čia minėjimą organizuoja vietos Darbo federacijos kuopa, kuriai vadovauja gydytoja Rūtavilė Paurienė, su administracija ir  aktyviai veikiančia Stebėtojų taryba. Šiais metais minėjime dalyvavo savivaldybės mero pavaduotojas Algimantas Kurlavičius, kuris įteikė padėkos raštus direktoriui Giedriui Andziukevičiui ir dar keliems labiausiai pasižymėjusiems poliklinikos darbuotojams. Poliklinikos direktoriaus padėkos raštais buvo apdovanotas būrelis medikų bei technikinių darbuotojų.

Kauno Stasio Lozoraičio vidurinė mokykla šventinį minėjimą rengia ne tik mokyklos bendruomenės kolektyvui, bet ir rajonui. Čia visada dalyvauja LR Seimo nariai, miesto savivaldybės, Lietuvos Sąjūdžio Kauno tarybos ir seniūnijos  atstovai. Rengiant šventes mokykla glaudžiai bendradarbiauja su Bažnyčia.

Kauno tautinės kultūros centre į Vasario 16-osios minėjimą gražiai įsikomponavo  knygos „Neužmirštamas Vaižgantas“ sutiktuvės ir fotografų parodos „Atrask Lietuvą“ pristatymas. Renginyje kalbėjo rašytojai Aldona Ruseckaitė, Danutė Marcinkevičienė, knygos apie Vaižgantą sudarytojas Alfonsas Pakėnas. Pranešimą apie Vasario 16-tosios istorinę reikšmę perskaitė Lietuvos Sąjūdžio Kauno tarybos pirmininko pavaduotojas, istorijos mokytojas Zigmas Tamakauskas, eiles skaitė aktorė Laima Rupšytė-Strazdauskienė ir Juozo Gruodžio konservatorijos mokiniai.  Centro direktorė Vilija Kepežinskienė ir metodininkė Eglė Vindašienė būreliui asmenų už tautinės kultūros paveldo saugojimą įteikė padėkos raštus.

Jono Žemaičio-Vytauto vidurinės mokyklos salėje Vasario 16-ją minėjo Šv. Antano bažnyčios parapijiečiai. Šiame minėjime, surengtame TS-Lietuvos krikščionių demokratų bendrijos Kauno skyriaus iniciatyva, dalyvavo ir Šv. Antano Paduviečio bažnyčios klebonas Vytenis Vaškelis, mero pavaduotojas Algimantas Kurlavičius, TS-LKD bendrijos Dainavos skyriaus pirmininkė Loreta Kudarienė ir LS Kauno tarybos pirmininko pavaduotojas, koncertavo Teresėlės Varnagirienės vadovaujamas folklorinis ansamblis „Sūduva“, mokyklos mokiniai ir mokytojų duetas.

Šventinių renginių ciklą Kauno „Nemuno“ vidurinė mokykla baigė mokytojų išvyka į LR Seimą, kuriame  turėjo   istorijos edukacinį renginį,  susitikdami su Seimo nariu, Lietuvos Sąjūdžio pirmininku Rytu Kupčinsku. R. Kupčinskas kalbėjo apie mūsų krašto istorijos etapus, apie mokyklų ir švietimo pertvarką. Vykusios aktyvios diskusijos lyg ir apibendrino šio susitikimo sėkmę. Išvyka baigėsi LDK Žemutinėje pilyje Valdovų rūmuose, prisilietus prie Lietuvos istorijos gyvųjų puslapių.

Čia paminėti Vasario 16-tosios minėjimo renginiai – tai tik  dalelė to didelio aido, kuris džiaugsmingai nuvilnijo per visą Lietuvą.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija