2010 m. kovo 3 d.
Nr. 17
(1802)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Komunizmą – į tribunolą

Edmundas Simanaitis

Politinių kalinių ir tremtinių organizacijų aktyvistai tebetęsia išskirtinės svarbos darbą, siekdami  įvertinti komunizmo nusikaltimus tautai, žmonijai, taikai. Pašaliečiui gali kilti  natūralus klausimas – kodėl teisinės veiklos drąsiai ir ryžtingai imasi buvusieji GULAG’o belaisviai ir  Sibiro tremtiniai, o ne valstybės institucijos?

Genocido aukos siekia atkurti teisingumą


Nerimas dėl tautos likimo

Lidija Veličkaitė

„Ačiū Jums, kurie savo darbais suteikėte man gyvenimo prasmę“ – taip kreipdamasi į savo knygos herojus pasakė profesorė Ona Voverienė pristatydama savo knygą „Žymieji XX amžiaus Lietuvos mokslininkai“. Knyga, pasirodžiusi 2009 metų pabaigoje, yra mokslinės trilogijos „Bibliometrija“ (1999 m.) ir „Lietuvos mokslinės mokyklos“ (2002 m.) baigiamoji dalis. Knygoje autorė rašė apie tuos mokslininkus, kurie savo darbais sugebėjo prakirsti „geležinę uždangą“ ir jau nuo 1950 metų buvo gerai žinomi pasaulyje. Aprašyti knygoje mokslininkai buvo minimi ir 1963 metais Filadelfijos (JAV) mokslinio informacijos instituto įkūrėjo Judžino Garfildo unikalioje mokslinių citatų rodyklėje („Science Citation Index“). Į šią citatų rodyklę pateko nedaug Lietuvos mokslininkų, bet tie, kurie pakliuvo, yra ir šioje knygoje.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija