2010 m. balandžio 14 d.
Nr. 28
(1813)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Nenuėjęs užmarštin

Benjaminas ŽULYS

Memorialinė lenta Lietuvos
žemės ūkio rūmuose

„Maža valstybė turi siekti, kad kiekvienas jos ūkininkas užaugtų tikra tvirtove, atsparia svetimai įtakai, pasiryžusia savo interesus ginti visomis išgalėmis. Mažiausias kintantis šalies gyventojas yra šeimos ūkininkas. Jis sukuria ne tik verslo sąlygas, bet ir gyvenamąją aplinką su visa išpuoselėta infrastruktūra, kuri vadinasi tėviškė. Iš tėviškės sąvokos išauga ir tėvynės supratimas, meilė ir pasiaukojimas jai. Taip formuojasi sąmoninga valstybės visuomenė“, – šiuos žodžius prieš daugelį metų parašė vienas iškiliausių Lietuvos žemės ūkio politikų, pirmasis po Nepriklausomybės atgavimo Lietuvos žemės ūkio rūmų pirmininkas, vėliau – garbės pirmininkas, Lietuvos žemės ūkio universiteto garbės daktaras, biomedicinos mokslų daktaras, Lietuvos herbologų draugijos pirmininkas, padėjęs pamatus naujai mokslo šakai agrofitocentologijai, profesorius Antanas Stancevičius. Šiemet minime jo gimimo  90-metį. Deja, prieš porą metų šis žmogus išėjo į amžinybę.


Sąjūdžio bendražygio netekus

Į amžinybę išlydėjome Pilietį, kovotoją dėl laisvės ir Nepriklausomybės Romualdą Lanką. Šį kuklų ir paprastą žmogų iš Trakų – Sąjūdžio muškietininką – pažinojo visa Nepriklausomybės Sąjūdžio Lietuva. Jo gyvenimas buvo pavyzdys, kad mažas, bet didis žmogus gali nuveikti labai daug. Šio eilini žmogaus pilietinė pozicija kuriant valstybę buvo labai svarbi.

R. Lankas gimė 1940 m. gruodžio 2 dieną Kaune, užaugo vaikų namuose. Įgijęs staliaus specialybę amatų mokykloje, baigė Klaipėdos politechnikumą. Po tarnybos sovietinėje armijoje dirbo Baltijos laivų statykloje, aktyviai sportavo – tapo SSRS akademinio irklavimo sporto meistru, daugkartiniu LSSR čempionu, vėliau dirbo Trakų „Žalgirio“ ir „Dinamo“ sporto bazėse.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija