2010 m. balandžio 14 d.
Nr. 28
(1813)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Sąjūdžio bendražygio netekus

Į amžinybę išlydėjome Pilietį, kovotoją dėl laisvės ir Nepriklausomybės Romualdą Lanką. Šį kuklų ir paprastą žmogų iš Trakų – Sąjūdžio muškietininką – pažinojo visa Nepriklausomybės Sąjūdžio Lietuva. Jo gyvenimas buvo pavyzdys, kad mažas, bet didis žmogus gali nuveikti labai daug. Šio eilini žmogaus pilietinė pozicija kuriant valstybę buvo labai svarbi.

R. Lankas gimė 1940 m. gruodžio 2 dieną Kaune, užaugo vaikų namuose. Įgijęs staliaus specialybę amatų mokykloje, baigė Klaipėdos politechnikumą. Po tarnybos sovietinėje armijoje dirbo Baltijos laivų statykloje, aktyviai sportavo – tapo SSRS akademinio irklavimo sporto meistru, daugkartiniu LSSR čempionu, vėliau dirbo Trakų „Žalgirio“ ir „Dinamo“ sporto bazėse.

Atgimimo priešaušryje R. Lankas įsijungė į ekologinį ir paminklosauginį judėjimą, įkūrė Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio iniciatyvinę grupę Trakuose, buvo vienas aktyviausių Sąjūdžio narių. Jo iniciatyva 1988 m. birželio 21 dieną įvyko pats pirmasis Sąjūdžio mitingas prie Aukščiausiosios Tarybos Vilniuje. Romualdas entuziastingai ir pasiaukojančiai dalyvavo Sąjūdžio veikloje. Jo aktyvi veikla buvo pavyzdys, buriantis bendraminčius. Lietuvos laisvės siekis Romualdui buvo šventas. Iki paskutinės dienos jis nepaliovė stebinti bendražygių neišsenkančia ir degančia energija. Drąsios Romualdo idėjos tapdavo konkrečiais svariais darbais, o veikla atvedė Jį į Sąjūdžio suvažiavimą, Baltijos kelią, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimą.

Per lemtingus Sausio įvykius Romualdas su keturiais savo mažamečiais vaikais išskubėjo ginti parlamento. Laisvės gynėjas anglimi iš laužo ant barikadų parašė istorija tapusius šūkius: „Lietuvos širdis“, „Laisvę Lietuvai“, „Žūsime, kad gyventume“. Per barikadas nešantys trispalvę jo vaikai, naujieji gavrošai, tapo laisvos nuo vergijos šalies simboliu.

R. Lankas buvo daugelio pilietinių iniciatyvų autorius. Jo begalinio atkaklumo dėka pasiekta, kad tarnybos laikas sovietinėje kariuomenėje būtų įtrauktas į darbo stažą. Šią nuostatą po dvejų metų teismų ir ministerijų durų varstymo 2004 metais įstatymu įtvirtino Seimas. Pagalbos ranką ištiesė ir profesorius Vytautas Landsbergis, padėjęs atstatyti teisingumą. Ši išskirtinė žmogaus teisių gynimo byla surašyta knygoje „Kareivis ieško teisybės“.

Aktyviai dalyvaudamas visuomenės gyvenime Romualdas suprato ir istorinę Sąjūdžio archyvų tvarkymo svarbą. Jis sukaupė daugybę unikalių dokumentų, fotonuotraukų, straipsnių, atsiminimų, parašė knygos „Trakų Sąjūdžio istorija“ didžiąją dalį, rinko medžiagą leidiniui „Kovų ir kančių kelias Lietuvoje“, parašė knygą „Klaipėdos irklavimo istorija“.

Romualdas buvo amžinas kareivis, ieškojęs teisybės, gynęs žmonių teises, visuomenės interesus ir likęs ištikimas savo idealams iki paskutinio atodūsio. Jis daug jėgų atidavė rengiamoms įstatymo pataisoms dėl tiesioginių merų rinkimų. Sąjūdininkas aktyviai bendravo su daugeliu Seimo narių, siūlydamas tobulinti įstatymus, buvo gerai pažįstamas ir savas daugeliui šalies politikų, su kuriais jį siejo laisvės kovų praeitis ir dabarties lūkesčiai.

R. Lankas buvo aktyvus Trakų istorinio nacionalinio parko visuomeninės tarybos, Trakų bendruomenės „Santalka“ narys, apdovanotas Sausio 13-osios medaliu.

Romualdas turėjo puikią šeimą, išaugino penkis vaikus, sulaukė anūkų. Gyvenimo pilnatvę sutrikdė netikėta žmonos Anos netektis. Didelė jautri širdis neatlaikė – paskui žmoną Jis išėjo lygiai po savaitės.

R. Lankas jį pažinojusiųjų atmintyje išliks kaip sunkiai prilygstamas pilietiškumo ir patriotiškumo pavyzdys, teisingesnės ir geresnės visuomenės kūrėjas.

Mons. Vytautas Pranciškus Rūkas, Gintaras Abaravičius, Rūta Baškytė, Vytautas Briedis, Eugenijus Čerškus, Kęstutis Daukšys, Nijolė Dočkuvienė, Janina Gadliauskienė, Aldona Gaidienė, Bronislovas Genzelis, Juozas Janonis, Arvydas Juozaitis, Aleksandras Klumbys, Egidijus Klumbys, Gintaras Kupčinskas, Rytas Kupčinskas, Vytautas Landsbergis, Stasys Markevičius, Liudvikas Mileška, Dangutė Mikutienė, Jonas Milerius, Jonas Mišeikis, Petras Vyrmantas Mockus, Kazimieras Motieka, Danguolė Narkevičienė, Vytautas Narkevičius, Sigita Nemeikaitė, Romualdas Ozolas, Jonas Pinskus, Marija Pulauskienė, Romualdas Rudzys, Angonita Rupšytė, Aurelija Stancikienė, Rimvydas Survila, Eugenijus Vaitkevičius, Zigmas Vaišvila, Juozas Vercinkevičius, Kęstutis Vilkauskas bei kiti R. Lanko bendražygiai, liekantys ištikimi Jo idėjoms ir siekiams.

Trakai, 2010 m. balandžio 10 d.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija