2010 m. balandžio 14 d.
Nr. 28
(1813)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Projektą „Gimtasis kraštas:  
įvykiai ir įspūdžiai“ remia:  

  

 

Užkrečiantys pavyzdžiai

Privilegija deimantinės tautos vaikams

Vytautas Visockas

Vilius Bražėnas (antras iš dešinės)
su gimnazijos di rektore Violeta
Liutkiene ir Šviesiosios
gimnazistėmis. Dešinėje –
Lietuvai pagražinti draugijos
pirmininkas Juozas Dingelis

„Aš, Kristupas Radvila, Biržų ir Dubingių kunigaikštis, tikras Didžiosios Lietuvos kunigaikštystės etmonas, iškilmingai miesto rotušėje savo šiuo laisvu užrašu pripažįstu štai ką: miesto svečiui Viliui Bražėnui suteikiu privilegiją „Nepriklausomai atvykti ir laisvai išvykti iš miesto“. Šią privilegiją patvirtinu simboliniu kunigaikščių Radvilų herbiniu antspaudu...“


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija