2010 m. balandžio 14 d.
Nr. 28
(1813)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Nauja Katynės tragedija

Lechas Kačynskis į paskutinę
kelionę vyko kartu su žmona Marija

Tai, kas šeštadienio rytą įvyko ties Smolensku, Rusijoje, galima pasakyti dviem žodžiais: antroji Katynė. Bent taip galvoja dauguma Lenkijos piliečių ir jiems pritaria lenkų tautą jos skausme užjaučiantys viso pasaulio žmonės. Paminėti 70-ąsias Katynės tragedijos metines, kai nacistinės Vokietijos ir komunistinės Rusijos (Sovietų Sąjungos) užpultos Lenkijos karininkai buvo sunaikinti keliuose sovietiniuose lageriuose netoli Katynės, vykusi prezidento Lecho Kačynskio (Lech Kaczynski) sudaryta Lenkijos vadovybės delegacija pateko į sunkiai paaiškinamą ir protu nesuvokiamą lėktuvo katastrofą, kuri kelia daugybę klausimų. Žuvo politinis ir karinis atgimusios Lenkijos elitas, didelė dalis Katalikų Bažnyčios ir kitų krikščioniškų Bažnyčių vadovybės. Liūdna ir skaudu matyti tėvų netekusią Lecho ir Marijos Kačynskių dukterį Martą, bet dar skaudžiau matyti ir jausti giliame gedule atsidūrusią geografiškai, politiškai ir tikybiškai mums artimą lenkų tautą.


Revoliucija Kirgizijoje

Giedrius Grabauskas-Karoblis

Laikinosios vyriausybes
vadovė Roza Otunbajeva

Balandžio 6 dieną Kirgizijoje prasidėję neramumai peraugo į ginkluotus susirėmimus tarp milicijos ir kariuomenės bei protestuojančių piliečių, reikalavusių prezidento Kurmunbeko Bakijevo atsistatydinimo. Prasidėjus susirėmimams, balandžio 6 dieną teisėsaugos pareigūnai nušovė 15 žmonių. Kilus žmonių pasipiktinimui, gatvių mūšiai prasidėjo visuose šalies miestuose. Teigiama, kad žuvo apie 100 žmonių, per 1000 žmonių sužeista. Kol kas oficialiai pranešama apie 83 žuvusius asmenis, tačiau keliolika žmonių dingo be žinios, tarp jų ir penki teisėsaugos pareigūnai. Manoma, kad daugelis jų yra žuvę.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija