2010 m. gegužės 21 d.
Nr. 39
(1824)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Partizaninė naktis muziejuje

Stasys Povilaitis

Parodos „Ir jie mokėjo džiaugtis…“
atidarymas. Iš kairės: Vilius
Kyguolis, Ramunė Driaučiūnaitė, Dovilė
Pociūtė-Slotkienė ir Adelė Pakalkaitė

Muziejaus lankytojai gamina
uniforminius partizanų antsiuvus

Dainavos apygardos Merkio
rinktinės Rugio būrio partizanai
laisvalaikiu. Ant Petro
Krisiulevičiaus-Tigro pečių –
Bronius Paleckas-Šturmas

Vytauto apygardos Liūto
rinktinės Beržo kuopos partizanai
Bronius Morkūnas-Strausas
ir J. Pelionis-Šturmas

Neišskiriamos draugės… Ryšininkės,
vėliau partizanės Janina
Valevičiūtė-Astra
ir Birutė Šniuolytė-Ramunėlė

Dainavos apygardos Merkio
rinktinės vadas Adolfas
Ramanauskas-Vanagas su pavaduotoju
Albertu Perminu-Jūrininku džiaugiasi
prijaukintais vanagais. 1946 m.

Vytauto apygardos partizanų šėlionės

Prie laisvalaikiu nulipdyto
sniego senio

Vyčio apygardos Alfonso
Gritėno-Skaliko būrio partizanas
Antanas Bujokas-Tarzanas groja
armonika kovos draugams

Dainavos apygardos Dzūkų
rinktinės partizanai ilsisi

Rytų Lietuvos srities vadas
Antanas Slučka-Šarūnas su partizanų
ryšininkėmis. Ne vėliau kaip 1949 m.
Partizanų nuotraukos iš parodos
„Ir jie mokėjo džiaugtis…“

Gegužės 15 dieną, šeštadienį, Vilniuje, Genocido aukų muziejuje (GAM), įvyko tarptautinio projekto „Muziejų naktis“ renginys, skirtas Tarptautinei muziejų dienai. Prancūzijos kultūros ir komunikacijų ministerijos bei Prancūzijos muziejų direkcijos inicijuoti ir Europos tarybos globojami „Muziejų nakties“ renginiai Europoje vyksta nuo 2005 metų. Akcijos tikslas – parodyti muziejaus eksponatus naktį bei supažindinti su muziejais tuos, kurie juose retai lankosi ar dar nėra buvę. GAM šiame projekte dalyvauja jau antrus metus. Šių metų naktį pristatyta partizaninio laikotarpio tematika.

Renginiai muziejuje prasidėjo 18 valandą. Lankytojus sutiko muziejaus Istorijos skyriaus vedėja Vilma Juozevičiūtė, partizano uniformą vilkintis vyriausiasis specialistas Vilius Kyguolis. Lankytojams buvo dovanojamos specialiu proginiu antspaudu pažymėtos suvenyrinės muziejaus nakties atminimo kortelės su partizaniniu šūkiu „Atiduok Tėvynei, ką privalai!“

Muziejaus konferencijų salėje buvo atidaryta fotografijų paroda „Ir jie mokėjo džiaugtis…“ Nuotraukose įamžintos laisvės kovų dalyvių laisvalaikio akimirkos, jų pokštai, išdaigos, linksmos atokvėpio minutės. Partizanai dainuoja, šoka, groja, juokauja. Parodą atidarė muziejaus darbuotojų vokalinis trio – fondų saugotoja Adelė Pakalkaitė, Istorijos skyriaus vyresniosios specialistės Dovilė Pociūtė-Slotkienė ir Ramunė Driaučiūnaitė. Po parodos atidarymo vyko edukacinis užsiėmimas, kurio metu lankytojai galėjo pasidaryti partizanų uniforminius antsiuvus.

Edukaciniam užsiėmimui vadovavo vyriausioji muziejaus edukologė Gintarė Tučkuvienė. Labiausiai šiuo užsiėmimu džiaugėsi mažiausi muziejaus lankytojai. Daugelį jaunimo sudomino ir muziejaus darbuotojų parengti užduočių lapai. Jiems teko išstudijuoti muziejaus ekspozicijoje esančią partizanų uniformą, sužymėti partizanų nešiotus uniforminius ženklus, rasti ekspozicijoje ir įvardinti eksponatus, išspręsti galvosūkį – iššifruoti šachmatų žirgo figūros ėjimo būdu užšifruotą partizanų himno eilutę.

Sutemus muziejaus vidiniame kiemelyje buvo pristatytas šiemet sukurtas dokumentinis filmas „Paskutinis“ apie paskutinį Aukštaitijos partizaną Antaną Kraujelį. Filmas gausiai iliustruotas dokumentine medžiaga, šeimos narių atsiminimais ir istorikų komentarais. Dalyvavo filmo kūrėjai – režisierius Algimantas Maceina ir prodiuseris Žilvinas Stravinskas.

Muziejaus lankytojų, apžiūrinėjančių ekspozicijas, laukė netikėti vaizdo ir garso efektai. Muziejaus dailininkė Ieva Vedeikaitė vandens karceryje sukūrė įspūdingą vaizdo instaliaciją – karcerio sienomis tekėjo vanduo ir ant jų atsispindėjo vienišo kalinio šešėlis. Laikas nuo laiko kalėjimo tylą sudrumsdavo čaižus telefono skambutis, prižiūrėtojo žingsniai ir rusiškos komandos. Šiuos muziejaus vyresniojo specialisto Juozo Tuitos sukurtus garso efektus iliustravo kalėjime budintis sovietinio saugumo karininko uniformą vilkintis Istorijos skyriaus vyriausiasis specialistas Viktoras Avgulis.

Muziejų naktį aplankė daugiau kaip 500 lankytojų. Partizaninė „Muziejų naktis“ Genocido aukų muziejuje buvo tik vienas iš renginių, skirtų Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dienai paminėti. Tą šeštadienį taip pat vyko didelis ir spalvingas renginys sostinės Vingio parke. Jame dalyvavo ir Genocido aukų muziejaus direktorius Eugenijus Peikštenis su grupe muziejaus darbuotojų. Vienoje iš kariškų palapinių buvo eksponuojama kilnojamoji paroda „Mes nemirę“, demonstruojamas dokumentinis filmas, atliekamos partizanų dainos. Kitoje palapinėje buvo siūloma įsigyti Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro išleistų leidinių. Šalimais Juozo Vitkaus inžinerinio bataliono kariai įrengė du bunkerius. Į vieną bunkerį buvo galima įlipti per viršuje atidaromą dangtį. Kitame bunkeryje, tarsi scenoje, buvo atkurta partizanų buitis, kasdienė veikla. Partizanų uniformomis vilkintys šauliai, Kauno tremties ir rezistencijos muziejaus direktorius Darius Juodis ir Genocido aukų muziejaus Istorijos skyriaus vyriausiasis specialistas Vilius Kyguolis inscenizavo Partizanų priesaikos ceremoniją. Renginyje dalyvavo ir Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija