2010 m. gegužės 21 d.
Nr. 39
(1824)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Monsinjorui – Kauno savivaldos jubiliejinis medalis

Mons. Eduardas Simaška
Kazimiero Dobkevičiaus nuotrauka

Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienos išvakarėse,  prasidėjus Švč. Mergelės Marijos pagerbimo mėnesiui,  Kauno miesto mero pavaduotojas  Algimantas Kurlavičius ir Lietuvos Sąjūdžio Kauno tarybos Švietimo sekcijos pirmininkas Zigmas Tamakauskas mons. Eduardui Simaškai įteikė Kauno mero Andriaus Kupčinsko paskirtą žalvarinį medalį „Kauno miesto savivaldai – 600“. Praėjusių metų liepos mėnesį monsinjoras paminėjo savo gyvenimo šimtmetį ir dabar žvalus, dėmesingas, išlaikęs gražių prisiminimų bei stebėtinos atminties kraitę, kas vakarą aukoja šventas Mišias Švč. Mergelės Marijos Apsireiškimo koplyčioje.  Labai vertina „XXI amžių“, kurį nuolat skaito, pasibraukdamas svarbesnes mintis.  

Monsinjoro prisiminimai dažnai krypsta į Kauną. Kurį laiką jis buvo Kauno ketvirtosios gimnazijos kapelionas, Lietuvos partizanų kapelionas. Sovietinės valdžios suimtas ir kalintas, perėjo visus sovietinių lagerių baisumus.

Atmintin ypač įstrigo susitikimas su Jonu Pauliumi II, jo apsilankymas Šiluvoje. Mons. E. Simaškai tada teko garbė Šventajam Tėvui papasakoti Dievo Motinos apsireiškimo istoriją. Išklausęs pasakojimą, popiežius Jonas Paulius II pasilenkęs pabučiavo akmenį, ant kurio stovėjusi Marija. Dabar ir pats monsinjoras, atėjęs į Koplyčią,  kartu su tikinčiaisiais pabučiuoja tą akmenį.

Toks pat medalis neseniai buvo įteiktas kun. Algimantui Keinai ir pedagogui Juozui Kojeliui.

 XXI

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija