2010 m. gegužės 21 d.
Nr. 39
(1824)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Paminėjo Romo Kalantos žūties metines

Kazimieras Dobkevičius

Romainiuose, prie Romo Kalantos kapo,
dainavo VDU „Rasos“ gimnazijos folkloro
ansamblis „Lygaudė“ ir jo vadovai,
kultūros skyriaus darbuotoja Irena
Simonauskienė, poetas Edmundas Janušaitis

Gausiai susirinkę kauniečiai
pagerbė Romo Kalantos auką

Romas Kalanta (1953 02 22 – 1972 05 14), protestuodamas prieš sovietinę okupaciją, 1972 m. gegužės 14 dieną susidegino Kaune, Muzikinio teatro sodelyje. Kauno miesto valdžios ir KGB pareigūnai anksčiau negu buvo numatyta R. Kalantos palaikus slapta palaidojo Romainių kapinėse ir ilgai neleido statyti paminklo. Tokiais veiksmais pasipiktinę žmonės, ypač jaunimas, miesto centre surengė masines eitynes ir demonstracijas. Buvo skanduojami antisovietiniai politiniai šūkiai, laisvės reikalavimai, vyko demonstrantų susidūrimai su milicija ir saugumu. Protesto akcijoms slopinti į Kauną buvo atsiųsti VRM spec. daliniai. Apie 400 žmonių buvo suimta, tardyta, šeši asmenys nuteisti kalėti, daug žiauriai sumuštų. R. Kalanta tapo pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui, kovos už Lietuvos nepriklausomybę simboliu. Jo mirtis ir įvykiai Kaune atkreipė pasaulio visuomenės dėmesį į Lietuvos okupaciją. Sovietų valdžios sudaryta gydytojų psichiatrų komisija konstatavo, kad R. Kalanta buvo psichiškai neįgalus. Tik 1990 metais  atlikta pomirtinė ekspertizė pripažino jį buvus psichiškai sveiku. 1992 metais, žūties trisdešimtmečio proga, skulptorius Robertas Antinis (sūnus) sukūrė paminklą.

Minint R. Kalantos 38-ąsias žūties metines, Kauno muzikinio teatro sodelyje įvyko tradicinis paminėjimas, žūties vietoje padėtos gėlės. Prie paminklo koncertavo VDU „Rasos“ gimnazijos folkloro ansamblis „Lygaudė“ (vadovai Vita Braziulienė ir Jonas Misevičius). Minėjime kalbėjo Kauno meras A. Kupčinskas ir Kauno apskrities viršininkė Ona Balžekienė. Poetas, bardas Edmundas Janušaitis Romo atminimui atliko dainas „Tamsa lengva“, „Stikliniame laše“, „Aksominė viltis“.

Vėliau autobusas vežė į Romainių kapines. Čia VDU „Rasos“ gimnazijos folkloro ansamblis atliko keletą lietuviškų giesmių, buvo sukalbėta malda už žuvusiojo vėlę. Tą patį vakarą muzikinio teatro sodelyje vyko Baltijos gitarų kvarteto vakaras, skirtas R. Kalantos atminimui.

Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos „Vitebsko“ padalinyje (P. Lukšio g. 60) iki gegužės 29 dienos galima apžiūrėti spaudinių parodą „Romas Kalanta – auka Laisvei“.

Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija