2010 m. gegužės 21 d.
Nr. 39
(1824)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Projektą „Gimtasis kraštas:  
įvykiai ir įspūdžiai“ remia:  

  

 

Užkrečiantys pavyzdžiai

Vidupiečių šventė

Stasys POVILAITIS

Genovaitė Sakalauskeinė
prie paminklo Motinai
skaito eilėraštį, už jos –
Alfonsas Vitkauskas
Autoriaus nuotraukos

Prienų rajono Balbieriškio seniūnijos Mackių, Sūkurių, Žiūronių, Vaivos, Priamezio, Žagarių, Kieliškių ir Rudžiakampių kaimų bendruomenė „Vidupis“ iškilmingai paminėjo Motinos dieną. Ši šventė buvo susieta ir su pozityvios minties akcijos „Tūkstantmečio žiedas. Vilties ir meilės laiškai Lietuvai“ pabaiga.

Sūkurių kaime, prie „Vidupio“ kaimų bendruomenės kultūros namų, buvo pastatytas koplytstulpis, vaizduojantis Švč. Mergelę Mariją su Kūdikiu ant rankų. Skulptorius Gediminas Jačys iš Šakių rajono Motiną su kūdikiu sukūrė pagal Šiluvos Švč. M. Marijos paveikslą. Ąžuolinės skulptūros apačioje juodo marmuro lentoje iškalta malda už Lietuvą – akcijos „Tūkstantmečio žiedas“ dvasinis akcentas.  


Atmintis

Prisiminta kraštietė, slapto vienuolyno vyresnioji

Emilija Janulytė

Joanos Juozapaitytės 30-ųjų
mirties metinių paminėjimo vakaras
Voveriškių pagrindinėje mokykloje.
Iš kairės: J. Juozapaitytės mokinė,
Eucharistinio Jėzaus seserų
kongregacijos vienuolė, ŠU docentė
dr. Danė Šlapkauskaitė, J. Juozapaitytės
dukterėčia žurnalistė Dalia Kutraitė,
J. Juozapaitytės jaunesnioji sesuo
Bernadeta Juozapaitytė-Paičienė

Gegužės 7 dieną  Šiaulių rajono Voveriškių pagrindinėje mokykloje buvo surengtas kraštietės, slaptos pedagogės ir vienuolės Joanos Juozapaitytės-Jonės 30-ųjų mirties metinių paminėjimo vakaras. Renginį organizavo Voveriškių pagrindinės mokyklos bendruomenė.

„Voveriškiai gali didžiuotis, kad šiame nedideliame Lietuvos kampelyje, daugelio įžymių žmonių gimtinėje, yra gimusi ir Eucharistinio Jėzaus seserų kongregacijos pirmoji sesuo ir pirmoji generalinė vyresnioji Joana Juozapaitytė“, – pradėdama renginį sakė mokyklos direktorė Danguolė Tamutienė.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija