2010 m. gegužės 21 d.
Nr. 39
(1824)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Projektą „Gimtasis kraštas:  
įvykiai ir įspūdžiai“ remia:  

  

 

Užkrečiantys pavyzdžiai

Vidupiečių šventė

Stasys POVILAITIS

Genovaitė Sakalauskeinė
prie paminklo Motinai
skaito eilėraštį, už jos –
Alfonsas Vitkauskas
Autoriaus nuotraukos

Apkabiname Lietuvą tikėjimu,
viltimi ir meile

Motina su kūdikiu.
Paminklas Sūkurių kaime

Ąžuolinės skulptūros apačioje
juodo marmuro lentoje iškalta
malda už Lietuvą – akcijos
„Tūkstantmečio žiedas“
dvasinis akcentas

Malda už Lietuvą ant paminklo pjedestalo

Kaimų bendruomenės „Vidupis“
logotipas, emblema – vėliava

Prienų rajono Balbieriškio seniūnijos Mackių, Sūkurių, Žiūronių, Vaivos, Priamezio, Žagarių, Kieliškių ir Rudžiakampių kaimų bendruomenė „Vidupis“ iškilmingai paminėjo Motinos dieną. Ši šventė buvo susieta ir su pozityvios minties akcijos „Tūkstantmečio žiedas. Vilties ir meilės laiškai Lietuvai“ pabaiga.

Sūkurių kaime, prie „Vidupio“ kaimų bendruomenės kultūros namų, buvo pastatytas koplytstulpis, vaizduojantis Švč. Mergelę Mariją su Kūdikiu ant rankų. Skulptorius Gediminas Jačys iš Šakių rajono Motiną su kūdikiu sukūrė pagal Šiluvos Švč. M. Marijos paveikslą. Ąžuolinės skulptūros apačioje juodo marmuro lentoje iškalta malda už Lietuvą – akcijos „Tūkstantmečio žiedas“ dvasinis akcentas.  

Šventėje viešėjo trys vienuolės iš Miroslavo . Jų tėvynė – Pietų Amerikos Peru respublika. Jos jau pramokę mūsų kalbos ir lietuviškai pagiedojo himną Šventajai Dvasiai.

Šventėje dalyvavo ir Seinų lietuviai – Šv. Kazimiero draugijos pirmininkas Algirdas Vektorius ir žurnalo „Šaltinis“ leidėjas Algirdas Skripka. Jie sakė, kad Seinus ir Lietuvą tebejungia ten gyvenantys lietuviai ir jų saugoma lietuvybė.

Šventės iškilmių motina buvo Genovaitė Sakalauskienė, viešnia iš Alytaus. Jos sūnus savanoris Artūras Sakalauskas paaukojo savo gyvybę už Lietuvos laisvę 1991 m. rugpjūčio pučo metu. Ji sakė, kad ypač brangiai už laisvę sumokėjo žuvusių ar sužeistų tėvynės sūnų ir dukrų motinos.

„Vidupio“ kaimų bendruomenės pirmininkas, mokytojas Alfonsas Vitkauskas pažymėjo, kad Motinos diena, pagarbos, meilės motinai ir moteriai šventė, yra ne tik pirmas gegužės mėnesio sekmadienis. Gerbti ir mylėti motinas, moteris, merginas, mergaites turime visą gegužę, visus metus ir visą laiką. A. Vitkauskas pasakojo apie „Vidupio“ bendruomenėje vykdomą plačią kultūrinę, tautinę, etnografinę ir religinę veiklą.

Kaunietė gydytoja Aurelija Davydavičienė, akcijos „Tūkstantmečio žiedas. Vilties ir meilės laiškai Lietuvai“ iniciatorė ir koordinatorė, džiaugėsi akcijos įamžinimu paminkle Motinai. (Koplytstulpio statyba buvo finansuota iš tremtinės Anelės Vyšniauskienės palikimo.)

Šventės metu buvo prisiminta neseniai amžinybėn iškeliavusi Žiūronių kaimo ilgaamžė Anelė Marcinkevičienė, buvusi partizanų ryšininkė, tremtinė, o pastaraisiais metais – aktyvi „Vidupio“ kaimų bendruomenės narė.

Šventėje kalbėjo Prienų rajono kaimų bendruomenių asociacijos pirmininkė Loreta Jakinevičienė, rajono savivaldybės vicemeras Kęstutis Palionis ir administratorius Krištolaitis, Krikščioniškosios demokratijos partijos Marijampolės skyriaus pirmininkas Antanas Jakšys, koncertavo Krokialaukio kaimo kapela (vadovas Robertas Čisas) ir Parečėnų kaimo vokalinis ansamblis (vadovė Nijolė Žiukienė). „Vidupio“ bendruomenės kultūros namų direktorės Dalios Mieliauskienės vadovaujami mokiniai atliko meninę programą, skirtą Motinos dienai.

Šventės metu buvo pasodintas ąžuoliukas, kad Lietuva žaliuotų, būtų tvirta ir antrąjį tūkstantmetį.

Prienų rajonas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija