2010 m. gegužės 21 d.
Nr. 39
(1824)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Kauno arkivyskupijoje

Kauno )) dekanate

Sutvirtinimo Sakramento ir klebono pagerbimo šventė

Pirmadienio vakarą Lietuvos kankinių
bažnyčioje buvo daug jaunimo

DOMEIKAVA. Gegužės 17 dienos pavakarę į Lietuvos kankinių bažnyčią gausiai rinkosi tikintieji. Čia vyko Domeikavos ir Lapių jaunųjų parapijiečių Sutvirtinimo Sakramento šventė bei klebono kun. Roberto Gedvydo Skrinsko penkiolikos metų tarnystės šioje parapijoje minėjimo iškilmės. Į šventę atvyko nemažai svečių: vyskupas Jonas Ivanauskas, arkivyskupijos kurijos kancleris mons. Adolfas Grušas bei Kauno II dekanato (Raudondvario, Kulautuvos, Babtų, Karmėlavos, Rumšiškių, Čekiškės) klebonai kunigai: dekanas Augustinas Paulauskas,  Šarūnas Petrauskas, Gintas Rumševičius, Virginijus Veprauskas, Egidijus Periokas ir Vaidas Bartkus.


Telšių vyskupijoje

Skuodo dekanate

Įamžino kraštietį vyskupą

Romas Pletkauskas, kun. Juozas Vaičius,
prof. Stasys Vaitekūnas, dr. Petras
Bielskis, kan. Petras Merliūnas,
vyskupo sesuo Stefa Vaičiūtė-Plačiakienė,
prel. Juozas Šiurys prie vysk. Antano
Vaičiaus paminklinės lentos Šačių
Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje
Romo PLETKAUSKO ir Gedimino PILAIČIO
nuotrauka

ŠATĖS. Balandžio 18 dieną Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje pritvirtinta ir pašventinta paminklinė lenta prieš pusantrų metų mirusiam Telšių vyskupui, Klaipėdos universiteto garbės daktarui Antanui Vaičiui atminti. Paminklinę lentą sukūrė skulptorius Arūnas Sakalauskas.

Vyskupo atminimo įamžinimo iniciatorius – Klaipėdos universiteto televizijos direktorius Romas Pletkauskas. Jis pirmosioms Telšių vyskupo A. Vaičiaus mirimo metinėms sukūrė dokumentinį filmą „Žemaičių ganytojas“, kurio pagrindinis mecenatas buvo Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos šv. Kazimiero provincija ir jos vadovas br. Astijus  Kungys. Iš surinktų lėšų už filmo platinimą, padedant Skuodo rajono savivaldybei, buvo finansuojamas paminklinės lentos sukūrimas.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija