2010 m. gegužės 21 d.
Nr. 39
(1824)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Telšių vyskupijoje

Skuodo dekanate

Įamžino kraštietį vyskupą

Romas Pletkauskas, kun. Juozas Vaičius,
prof. Stasys Vaitekūnas, dr. Petras
Bielskis, kan. Petras Merliūnas,
vyskupo sesuo Stefa Vaičiūtė-Plačiakienė,
prel. Juozas Šiurys prie vysk. Antano
Vaičiaus paminklinės lentos Šačių
Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje
Romo PLETKAUSKO ir Gedimino PILAIČIO
nuotrauka

ŠATĖS. Balandžio 18 dieną Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje pritvirtinta ir pašventinta paminklinė lenta prieš pusantrų metų mirusiam Telšių vyskupui, Klaipėdos universiteto garbės daktarui Antanui Vaičiui atminti. Paminklinę lentą sukūrė skulptorius Arūnas Sakalauskas.

Vyskupo atminimo įamžinimo iniciatorius – Klaipėdos universiteto televizijos direktorius Romas Pletkauskas. Jis pirmosioms Telšių vyskupo A. Vaičiaus mirimo metinėms sukūrė dokumentinį filmą „Žemaičių ganytojas“, kurio pagrindinis mecenatas buvo Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos šv. Kazimiero provincija ir jos vadovas br. Astijus  Kungys. Iš surinktų lėšų už filmo platinimą, padedant Skuodo rajono savivaldybei, buvo finansuojamas paminklinės lentos sukūrimas.

Iškilmėse dalyvavo Klaipėdos universiteto, Skuodo ir Telšių rajonų savivaldybių atstovai, vyskupo A. Vaičiaus artimieji, garbūs dvasininkai, Šačių, Mosėdžio ir Žygaičių parapijų tikintieji. Paminklinę lentą pašventino Telšių vyskupijos generalvikaras prelatas Juozas Šiurys.

Kitų mokslo metų pradžioje Klaipėdos universitete numatoma vyskupo A. Vaičiaus vardu pavadinti auditoriją Pedagogikos fakulteto Katechetikos katedroje.

Edita Vaškaitytė,
Klaipėdos universiteto televizijos redaktorė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija