2010 m. gegužės 21 d.
Nr. 39
(1824)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

…ir ugnies Balandis nusileido ant Apaštalų. )š savo sparnų Jis išmetė ugnines plunksnas, kuriomis parašyta Evangelija

Iš Herderio albumo „Ikonos“. XV amžiaus
Permės ikona „Apaštalams atsiunčiama
Šventoji Dvasia“. Tai vienintelė žinoma
ikona Šventosios Dvasios atsiuntimo tema.

Apaštalai tikėdami ir melsdamiesi
laukė Jėzaus pažado išsipildymo.
Ir Šventoji Dvasia ugnies liepsnom
ateina į Švenč. Motinos ir bičiulių širdis –
į kiekvieną atskirai.
Kiti girdi tik ūžesį ir kalbų stebuklą.
*
Tėvas žadėjo Atpirkėją,
Sūnus – Ramintoją.
Švenčiausioji Trejybė
ne tik danguje, bet ir žemėje:
Degantis krūmas,
Sekminių Ugnis.
*
Per Sekmines gimė
Jėzaus Sužadėtinė – Bažnyčia,
pradėta Išrinktoje tautoje
tos pačios Meilės Dvasios,
Kuri pradėjo Dievo Sūnų.
*
Prasideda didysis
Šventosios Dvasios žygis:
Ji pasaulio istorijoje dalyvauja
kaip Bažnyčios siela –
rusena ar liepsnoja…
*
Tėvas siuntė Sūnų į pasaulį,
Sūnus atsiuntė Šventąją Dvasią –
neregimą Meilės Dvasią
regimoje Bažnyčioje,
kad pasiliktų joje kartu
su Jėzaus Kūnu ir Krauju.
*
Gamta liudija Tėvą,
istorija – Sūnų,
Bažnyčia – Dvasią.
*
Ugnies liežuviais nužengė Ji,
kad mus uždegtų meilės gaisrui.
Jėzus liudijo Pats Save.
Ir Šventoji Dvasia yra Pati
didysis Meilės liudijimas.
Ir mūsų liudijimo Jai nereikia.
*
Šventoji Dvasia –
Rašto ir Tradicijos Dvasia –
didžioji Viešpaties Paslaptis,
Išganymo Palaikytoja,
drąsos Dvasia, kalbų Dvasia,
išminties ir nuolankumo Dvasia,
malonių ir septynių dovanų Dalintoja,
Švento Rašto Autorius
ir tikrasis Kristaus Vietininkas.
*
Tėvo sutverti,
Sūnaus atpirkti,
Šventąja Dvasia apšviesti.
*
Jei Ji neateis –
mūsų sielos pasiliks tamsybėse.
„Maran atha! –
Ateik, mūsų Viešpatie!“

Jonas Vytautas NISTELIS

1979

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija