2010 m. birželio 4 d.
Nr. 43
(1828)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Vilniaus arkivyskupijoje

Vilniaus dekanate

Šventė Puidokų šeimoje

Priekyje – jauniausias Paulius
Titas Puidokas, antroje eilėje –
Jolita Tyškevič, Daiva, Rita
ir Birutė Puidokaitės, už jų –
Tautvydas Puidokas, kun. Stasys
Puidokas, Albinas Puidokas,
vysk. Arūnas Poniškaitis,
klierikas Dovydas Grigaliūnas

ŽVĖRYNAS. Gegužės 16 dieną, sekmadienį, Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo (Marijonų) bažnyčioje Sutvirtinimo sakramentą teikė naujasis Vilniaus arkivyskupijos vyskupas augziliaras dr. Arūnas Poniškaitis. Tarp daugiau kaip šimto sakramentą priėmusių žmonių buvo ir šios bažnyčios klebono kun. Stasio Puidoko brolio Albino Puidoko sūnus ir dukra – Daiva ir Albinas Puidokai. Abu jie mokiniai dešimtokai. Daivos sutvirtinimo motina tapo jos sesuo, Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU) studentė antrakursė Birutė. Albino sutvirtinimo tėvu tapo brolis Tautvydas, VGTU magistrantas. Dar viena sesuo – Benedikta – tapo 8 klasės mokinės Jolitos Tyškevič sutvirtinimo motina.

Sutvirtinimo sakramento šventė – tai šventė visai sutvirtinamojo šeimai. Šiose iškilmėse dalyvavo ir mažiausias broliukas penkiametis Paulius Titas. Džiaugdamiesi švente jaunieji Puidokai įsiamžino nuotraukoje.

Iš viso Puidokų šeimoje auga 13 vaikų. Milda – dvyliktokė,  vyriausias Vytenis – jam 26 metai, radioelektronikos doktorantas, Mažvydas – statybų specialistas, Živilė – teisininkė, Gabija – mokinė antrokė ir Mintautas – VGTU miestų statybos ir planavimo IV kurso studentas bei ketvirtokas Dominykas. Šeimos tėvas Albinas ir kunigas  Stasys Puidokai – iš 8 vaikų šeimos. Jie turi seserį Oną ir brolius Joną, Vytautą, kun. Klemensą, Antaną ir kun. Donatą. Pastarasis – jau amžinybėje. Motina Daiva – iš 4 vaikų šeimos. Ji turi seserį Vidą, o broliai Arūnas ir Vidinkstas – jau amžinybėje. Tėvas Albinas šiuo metu dirba švietimo srityje, o motina Daiva, tikybos mokytoja, dabar dirba vaikų motina, žmona, namų šeimininke, šeimos židinio puoselėtoja.

Stasys POVILAITIS

Autoriaus nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija