2010 m. birželio 4 d.
Nr. 43
(1828)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Kupiškio dekanate

Kunigystės 40-metis

Po šv. Mišių renginio dalyviai
nusifotografavo šventoriuje
prie Lurdo. Centre – kunigai Zenonas
Navickas ir Mykolas Petravičius

SKAPIŠKIS. Sekminių dieną apie 50 Gyvojo Rožinio narių iš Kupiškio dekanato šventė Skapiškio  parapijoje. Prieš šv. Mišias meldėmės Rožinio malda, paskui iškilmingai į bažnyčią buvo įnešta Marijos skulptūrėlė, kurią pašventino  Skapiškio parapijos klebonas kun. Zenonas Navickas. Tai keliaujanti Marijos skulptūra, prie kurios savo namuose galės melstis kiekvienas  parapijos žmogus. Sekminių dienos ir už Gyvojo Rožinio narius šv. Mišias aukojo svečias iš Vilniaus Šv. Jono Bosko parapijos kun. Mykolas Petravičius. Po šv. Mišių nuvykę į Skapiškio Gyvojo Rožinio draugijos vadovės Audronės Tubelienės namus ėjome Kryžiaus kelius prie jos siuvinėtų paveikslų. Tai  karoliukais išsiuvinėtos Kryžiaus kelio stotys. Pagerbdami A. Tubelienę pasimeldėme už ją, sugiedojome „Ilgiausių metų“. Paskui vėl rinkomės į bažnyčią. Čia  Skapiškio parapijos klebonas kun. Z. Navickas  aukojo savo kunigystės 40 metų šv. Mišias. Per visą bažnyčią nusidriekė eilė norinčių pasveikinti gerbiamą ir mylimą kleboną. Atvyko Skapiškio seniūnas, Skapiškio mokyklos kolektyvas, giminės, vienuolės, Laičų koplytėlės tikintieji, Gyvojo Rožinio draugijos nariai, choro vadovas ir choristai, parapijos žmonės. Atskubėjo ir festivalio ,,Pienių medus“, vykusio Skapiškyje,  režisierė ir sumanytoja Vita Vadoklytė su jaunimu. Kun. Z. Navickas –  labai kuklus  žmogus, tačiau per tuos kunigystės metus nuveikė nepaprastai daug.

Po šv. Mišių nusifotografavome atminčiai šventoriuje prie Lurdo ir susirinkome prie  šventinio stalo.

 Aldona Ramanauskienė
Kupiškio dekanato Gyvojo Rožinio draugijos vadovė  

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija