2010 m. birželio 26 d.
Nr. 49
(1834)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Šventasis Tėvas apie kunigo misijos autentiškumą

Mindaugas BUIKA

Romos Šv. Petro bazilikoje kunigystės
šventimus gavo keturiolika diakonų

Savęs išsižadėjimas – sėkmės garantija

Neseniai užbaigtų Kunigų metų aidu galima laikyti popiežiaus Benedikto XVI palinkėjimus ir pamokymus naujai įšventintiems dvasininkams. Tai Šventasis Tėvas padarė birželio 20 dieną suteikdamas kunigystės šventimus 14 jaunų diakonų, kurie darbuosis Romos vyskupijoje. Per Šv. Petro bazilikoje vykusias apeigas sakytoje homilijoje jis pirmiausia pažymėjo, kad visa Dievo tauta džiaugiasi naujaisiais sielovadininkais ir deda dideles viltis į jų ištikimą tarnystę. „Bažnyčiai reikia kiekvieno iš jūsų, suvokiančio jums Dievo suteiktą dovaną“, – teigė Popiežius, pažymėdamas nepakeičiamą kunigo vaidmenį vedant žmones į susitikimą su Kristumi, „vieninteliu ir visuotiniu pasaulio Išganytoju“.


 Palaimintuoju paskelbtas jaunas slovėnų kankinys

Mindaugas BUIKA

Palaimintasis Lozjė Grozdė (1923-1943)

Pabrėžtas pamaldumas Eucharistijai

Pastaruoju metu, minint Rytų Europoje vykusių didžiųjų politinių permainų sukaktį, Bažnyčia stengiasi pagarsinti kovotojų už tikėjimo laisvę pavyzdžius, ypač svarbius jaunųjų katalikų kartų ugdymui. Vienu tokių pavyzdžių galima laikyti ir devyniolikmečio studento Lozjės Grozdės beatifikaciją neseniai celebruotą Slovėnijoje. L. Grozdė buvo nužudytas komunistų Antrojo pasaulinio karo metais. Jo iškėlimo į Bažnyčios altoriaus garbę iškilmės vyko birželio 13 dieną Celjės mieste per nacionalinio Eucharistinio kongreso uždarymą. Iškilmėms vadovavo popiežiaus Benedikto XVI atstovas, Vatikano valstybės sekretorius kardinolas Tarcizijus Bertonė.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija