2010 m. birželio 26 d.
Nr. 49
(1834)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Eikime paskui Kūrėją ir Atpirkėją

Kaip anuomet Viešpats Jėzus kvietė žmones sekti Jį, taip ir dabar Jis tai daro. „Sek paskui mane!“ (Lk 9, 59), – tai laiko užgrūdintas evangelizacijos metodas, kuris yra visiems suprantamas ir amžinai šiuolaikiškas. Tačiau iš kai kurių Jėzaus kviečiamų asmenų besiveržiantys tam tikri atsikalbinėjimo atodūsiai liudija, kad jie, prieš pradėdami sekti Juo, pirmiau nori sprukti nuo Jo. Antai vienas jų sakė: „Jėzau, suteik man valandžiukę savo svarbius reikalus sutvarkyti. Kai tik palaidosiu tėvą, tuoj pat pas Tave sugrįšiu ir tada jau niekados Tavęs nepaliksiu“. O kitas kandidatas į Kristaus sekėjus porijo, kad jam visų pirma būtinai reikia atsisveikinti su brangiais šeimynykščiais, su kuriais tiek daug metų viskuo – vargais ir džiaugsmais dalintasi...    


Į jaunimo dienas – pėsčiomis su asilaite

Savaitės pradžioje trys jaunuoliai iš Tiberiados bendruomenės – Dovas, Mykolas ir Philippe (Filipas) iš Belgijos – pradėjo penkių dienų piligriminę kelionę iš Baltriškių kaimo (Zarasų r.) į Panevėžį, kur savaitgalį vyks Lietuvos jaunimo dienos (LJD). Pėsčiomis vaikinai eis per Lietuvos miestelius ir kaimus bei džiugins žmones neįprasta bendrakeleive – asilaite, vardu Riešutas.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija