2010 m. rugpjūčio 25 d.
Nr. 61
(1846)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Kaune atidengtas paminklas Kovotojų už Lietuvos laisvę Motinai

Prie paminklo Kovotojų už Lietuvos
laisvę Motinai kalba Europos parlamento
narys prof. Vytautas Landsbergis

Kalba paminklo autorius skulptorius
Vidmantas Gylikis (kairėje)

Minint Juodojo kaspino dieną, Kaune sekmadienį buvo atidengtas paminklas Kovotojų už Lietuvos laisvę Motinai. Senosiose Kauno kapinėse, Ramybės parke, iškilo 5,5 m aukščio bronzos ir granito monumentas. Šį Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos sumanymą įgyvendino skulptorius Vidmantas Gylikis. Paminklui sukurti lėšų aukojo apie 1,5 tūkst. žmonių.

Kauno karininkų ramovėje buvo pristatyta Stanislovo Abromavičiaus knyga „Partizanų motinos“, kurioje aprašomos daugiau nei 60 partizanų motinų istorijos.

Ričardo ŠAKNIO nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija