2010 m. rugsėjo 17 d.
Nr. 68
(1853)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Naujųjų laikų Bažnyčios mokytojas

Sekmadienį Birmingeme beatifikuojamas kardinolas Džonas Henris Niumenas

Mindaugas BUIKA

Kardinolas Džonas Henris Niumenas

Išskirtiniai nuopelnai

Prasidėjusio popiežiaus Benedikto XVI vizito Didžiojoje Britanijoje (Škotijoje ir Anglijoje) kulminacija taps ateinantį sekmadienį įvyksianti žymiausio XIX amžiaus teologo kardinolo Džono Henrio Niumeno beatifikacija. Šių Birmingeme įvyksiančių iškilmių svarbą patvirtina ir tai, kad Šventojo Tėvo 16-osios apaštalinės kelionės tema yra parinktas kardinolo Dž. Niumeno (1801–1890) ganytojiškas devizas, išrašytas jo herbe: Cor ad cor loquituz (lot. k. „Širdis kalba širdžiai“). Beje, kardinolo Dž. Niumeno beatifikacija bus pirmoji, kuriai vadovaus pats popiežius Benediktas XVI.


Deganti širdis – tai mūsų turtas

Kun. Vytenis Vaškelis

Mūsų rankos beveik kasdien čiupinėja pinigus. Be jų neišsiverčiame. Tačiau  ar visada juos tinkamai naudojame? Kai žmonės ignoruoja Viešpaties įspėjimą: „Žiūrėkite, saugokitės bet kokio godumo, nes jei kas ir turi apsčiai, jo gyvybė nepriklauso nuo turto“ (Lk 12, 15), tada tie įvairių spalvų menki popieriukai – banknotai - tarsi įgyja slėpiningų galių, už kurių stovi tamsaus pasaulio neregimos dvasios, ir jos nenuilstamai gundo savo aukas ristis vis žemiau...


Krikščioniškosios išminties sklaida

Enciklikos „Sapientiae Christianae“ paskelbimo 120-osios metinės

Mindaugas BUIKA

Popiežius Leonas XIII (1810 – 1903)

Popiežiaus Leono XIII mokymo aktualumas

Šiemet minint popiežiaus Leono XIII gimimo 200-ąsias metines, prisimenamas 255-ojo apaštalo šv. Petro įpėdinio ilgas gyvenimas ir didžiuliai nuopelnai krikščionybės teologiniam bei socialiniam mokymui. Tai buvo vyriausias amžiumi iš ligšiolinių pasaulinės Katalikų Bažnyčios vadovų, kurio pontifikatas (1878–1903) yra trečias pagal trukmę po tiesioginio pirmtako palaimintojo Pijaus IX (1846–1878) ir Dievo tarno Jono Pauliaus II (1978–2005). Daugelyje dešimčių savo paskelbtų enciklikų ir apaštalinių laiškų liudydamas nepaprastą intelektualinį pajėgumą, popiežius Leonas XIII aprėpė plataus spektro temas – nuo teologijos, filosofijos ir mariologijos iki aktualių šeimos ir santuokos bei valstybinės santvarkos klausimų.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija