2010 m. spalio 8 d.
Nr. 73
(1858)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Telšių vyskupijoje

Žemaičių Kalvarijos dekanate

Didingoje šventovėje – iškilmingi atlaidai

Po koncerto su „Sostinės vario“
kvintetu.Iš kairės kunigai:
Vytautas Rapalis ir Antanas
Gutkauskas. Dešinėje
Rietavo savivaldybės
meras Antanas Černeckis

RIETAVAS. Miesto pasididžiavimas – didžiulė mūrinė su išlakiais bokštais Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia, pastatyta XIX amžiuje, valdant Rietavą didikams Oginskiams. Tai kunigaikščių dovana augančiam Rietavo miestui. Po neseniai atlikto išorinio remonto Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia iš tolo švyti baltumu, o dabartinio šios bažnyčios klebono kunigo Antano Gutkausko iniciatyva naktį ji dar ir apšviečiama. Pradėjus vykdyti šventovės vidaus restauraciją kun. A. Gutkauskas pasistengė, kad tituliniams Šv. arkangelo Mykolo atlaidams būtų atnaujinta presbiterija su navomis.


Telšių vyskupijoje

Žemaičių Kalvarijos dekanate

Nuostabi  Viešpaties diena

Rietavo savivaldybės Švietimo,
kultūros ir sporto skyriaus
vedėja Lidija Rėkašienė įteikia
klebonui kun. Antanui Gutkauskui
albumą „Rietavo krašto spalvos“

Medingėnai. Miestelio centre stovi gerokai per šimtmetį perkopusi medinė dviejų bokštų Švč. Trejybės bažnyčia. Šalia jos – dar senesnė mūrinė varpinė. Dabar šventovę aptarnauja Rietavo Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios kunigai: Rietavo klebonas Antanas Gutkauskas ir Arvydas Mačiulis. Kun. A. Gutkausko žinioje yra ir nuolatinio kunigo neturinčios Medingėnų ir Spraudės bažnytėlės. Medingėnų parapiją aptarnauja kun. A. Mačiulis.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija