2010 m. spalio 8 d.
Nr. 73
(1858)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Popiežius Benediktas XVI: mafija yra mirties kelias

Mindaugas BUIKA

Benediktas XVI sveikina Sicilijos
maldininkus. Šalia –
Palermo arkivyskupas Paolas Romeo

Sicilijos regiono žaizdos

Praėjusį sekmadienį popiežius Benediktas XVI lankėsi Italijos pietinio Sicilijos regiono administraciniame centre Palerme. Savo  kalbose jis tik kelis kartus pavartojo sąvoką „mafija“, dažniau minėjo „blogį“, tačiau vis dėlto akivaizdu, kad jis turėjo galvoje šį galingiausią pasaulyje organizuoto nusikalstamumo sindikatą. Palermo universiteto tyrimų duomenimis, apie 80 proc. vietinių verslininkų ir prekybininkų nusikaltėlių gaujoms moka vadinamąjį „pizzo“.


Artimieji Rytai – Vyskupų Sinodo akiratyje

Mindaugas BUIKA

Asamblėjos programa ir paskirtieji vadovai

Ateinantį sekmadienį Vatikane prasidės Vyskupų Sinodo ypatingoji asamblėja „Katalikų Bažnyčia Artimuosiuose Rytuose: bendrystė ir liudijimas. Visi įtikėjusieji buvo vienos širdies ir vienos sielos“ (Apd 4, 32). Ši asamblėja, be abejonės, susilauks didelio tarptautinio dėmesio – ir, žinant visuotinį jautrumą regione vykstantiems prieštaringiems tiek religinio, tiek ir politinio bei socialinio pobūdžio procesams, – ne tik krikščioniškoje plotmėje. Pagal numatytą programą dvi savaites truksiantis susitikimas prasidės spalio 10 dieną visų dalyvių Šv. Petro bazilikoje celebruojamomis šv. Mišiomis, kurioms vadovaus Sinodą sušaukęs popiežius Benediktas XVI.


Tikrasis dėkingumas priešpriešose

Kun. Vytenis Vaškelis

Jėzus, keliaudamas į Jeruzalę, prie vieno kaimo sutiko dešimt tais laikais nepagydoma raupsų liga sergančių vyrų (devynis žydus ir vieną samarietį). Išganytojas kaip visada spinduliavo meile visai kūrinijai ir todėl išgirdęs, kaip desperatiškai tie sunkūs ligoniai šaukėsi Jo pagalbos (Jį vadino net Mokytoju), negalėjo jų nepasigailėti. Jėzus jiems nesakė: „Stiprus jūsų tikėjimas, todėl būkite pagydyti ir eikite, pasirodykite kunigams, kad jie matydami jus sveikus, pradėtų susiprotėti – Kristus tikrai yra Dievo Sūnus!“ Jis jiems trumpai ir įsakmiai ištarė tik tokius žodžius: „Eikite, pasirodykite kunigams!“ (Lk 17, 14).


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija