2010 m. spalio 8 d.
Nr. 73
(1858)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Linkime tvirtų kūrybinių sparnų...

Zigmas TamaKauskas,

TS-LKD bendrijos Kauno skyriaus valdybos narys

Skulptorius Juozas Šlivinskas

Rugsėjo 17-ąją Kauno miesto muziejaus Kardinolo Vincento Sladkevičiaus menėje vyko skulptoriaus Juozo Šlivinsko jubiliejinės parodos „Artėjimas prie skulptūros“ atidarymas. Čia vyko ir parodos aptarimas, buvo bendraujama su skulptoriumi.  Skulptoriaus kūryboje atsispindi Šventojo Rašto ir konkretaus patriotinio pilietiškumo, žmogaus gyvenimo, jo būties alegoriniai, dažnai metaforiški motyvai. Štai dvylikos apaštalų tamsioje aplinkoje skleidžiama Šviesa, spygliuotas Judo bučinys, žmogaus kūno trapumo filosofinis apmąstymas – iš dulkės į dulkę...  Filosofiškai metaforiškas apmąstymas atsispindi ir skulptoriaus pamėgtose rankų judesiuose, kurie lyg paryškina patį vaizduojamą objektą. Iš tokių, pavyzdžiui, pažymėtinas jam kūrybinės įtakos turėjusio režisieriaus Juozo Miltinio portretas. Gyvenimiškas filosofinis motyvas matyti ir jo neseniai sukurtame Rūpintojėlyje.


Poreikis skaityti liko

Bronius VERTELKA

Širvintų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė Laima Kutiščeva sako: „Kaimų gyventojai paskaityti dienraščių negali. Jeigu prieš keletą metų periodinės spaudos visam rajonui užsakydavome už 38 tūkstančius litų, tai šiemet tam numatyta skirti tik 4 tūkstančius litų“. Į mano provokuojantį klausimą, ką netikėtai gavus papildomą kiekį lėšų pirmiausia užsakytų, direktorė atsakė: „Pirmiausia filialams užprenumeruočiau dienraščius. Aišku,  žurnaliukų vaikams labai reikia. Juk jie auga, o biblioteka savo skaitytoją ugdo nuo mažens. Jeigu dabar nieko neduosime, vėliau jis biblioteką aplenks. Turbūt krizė labiausiai  palietė bibliotekas, nors  jos niekada nebuvo dosniai finansuojamos. Bet kaimuose yra žmonių, kurie savo perskaitytą laikraštį dovanoja bibliotekai. Džiaugiuosi tokiu žmonių sutelktumu“.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija