2010 m. spalio 29 d.
Nr. 79
(1864)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Projektą „Gimtasis kraštas:  
įvykiai ir įspūdžiai“ remia:  

  

 

Bendruomenėse

Atstatytas Prisikėlimo apygardos štabo bunkeris

Kazimieras Dobkevičius

Kun. Gintautas Jankauskas
šventina bunkerį

Ariogalos, Raseinių, Radviliškio rajonų trikampyje buvo Prisikėlimo partizanų apygardos veikimo ribos. Čia, kaip ir visoje Lietuvoje, vyko nuožmios kovos su okupantais, išdavikais, kolaborantais. Ariogalos rajonas garsus savo kultūros paveldu, istorija. Keli kilometrai nuo Ariogalos stūkso Daugėliškių miškas, kuriame buvo Prisikėlimo partizanų apygardos štabo bunkeris, 1949 metais visos Lietuvos partizanų vadų suvažiavime patvirtinta Lietuvos partizanų generalinio štabo vieta. 1950 m. liepos 22 dieną čia žuvo Prisikėlimo apygardos partizanų vadas, 1949 m. vasario 16-osios Deklaracijos signataras Leonardas Grigonis-Užpalis, Maironio rinktinės kovotojai Aleksas Meškauskas-Elytė, Juozas Tomkus-Gabrys, Vytautas Kuzmickas-Sakaliukas ir partizanas, slapyvardžiu Banga (pavardė nežinoma).


Prisimenant garbųjį kunigą Aleksandrą Papučką

Dalė KAROSAITĖ-KEMUNDRIENĖ,

Klaipėdos Taikos Karalienės bažnyčios Marijos legiono pirmininkė

Kun. Aleksandras Papučka
Adomynėje 1971 metais

Bevartant senų nuotraukų albumus, iš užmaršties iškyla šviesus kunigo Aleksandro Papučkos paveikslas.

Dar vaikystėje teko didelė laimė pažinti šį žmogų. Kunigas Aleksandras atvykdavo į Adomynės parapiją (Kupiškio r.), o mano tėvelis ten vargonininkavo. Kilęs iš kaimyninės Svėdasų parapijos kunigas, pats buvęs vargonininku, ir mano tėvelį išmokė groti vargonais. Taigi tėvelis labai mylėjo savo mokytoją ir nuolat pasakojo su Juo susijusius prisiminimus. Kunigas A. Papučka grojo ne tik vargonais, armonika, bet ir… pjūklu! Pjūklu išgautas melodijas esu girdėjusi ir aš pati. Kunigą Aleksandrą labai mylėjo visi Jį pažinoję žmonės: buvo labai doras, visus užjaučiantis, paprastas, bet labai organizuotas, sumanus, greitos orientacijos. Mano šviesaus atminimo tėvelis Jonas pasakojo, kad kunigas Aleksandras vargonuodamas dar vadovavo angelaičiams, pavasarininkams ir ateitininkams.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija