2010 m. lapkričio 5 d.
Nr. 80
(1865)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

 „XXI amžiaus“ 20-metis: darbai, sunkumai ir laimėjimai

Kalba „XXI amžiaus“ redaktorius
Edvardas Šiugžda

Kalbant apie laikraščio „XXI amžius“ 20-ies metų kelią, nepakanka pasakoti apie jo sėkmes ar nesėkmes. Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis „XXI amžius“ įeina į Lietuvos informacinę, arba, kaip dabar mėgstama sakyti, viešąją erdvę savo savitu požiūriu, sukeldamas arba pritarimą, arba net neapykantą. Savo pranešime redaktorius Edvardas Šiugžda prisiminė neseną atvejį, kai religijos mokslo žurnale „Soter“ rado Marijos Oniščik straipsnį, skirtą žymiojo filosofo Antano Maceinos 100 metų sukakčiai. Autorė rašo, jog prieš dešimtmetį jos straipsnis buvo publikuotas „XXI amžiuje“ ir tada skirtas Maceinos 90-mečiui, bet „pradingo archyvų dulkėse kaip vienadienis laikraštinis tekstas“. Nors ir negatyviai atsiliepdama apie laikraštinių tekstų likimą, Marija Oniščik vis dėlto pripažįsta, kad tada laikraštyje jos pareikštos mintys buvo vertingos, nes ji dabar džiaugiasi, galėdama pakartoti kai kurias savo rašinio mintis žurnalo skaitytojams.


Reikšminga konferencija apie komunistinio režimo pasekmes

Seime vykusioje tarptautinėje
mokslinėje konferencijoje
„Komunizmo šmėkla ir nusikaltimai“

Spalio 29-ąją LR Seimo salėje įvyko tarptautinė mokslinė konferencija „Komunizmo šmėkla ir nusikaltimai“. Tai buvo 2000 metais įvykusio „Antikomunistinio kongreso ir tarptautinio Vilniaus Visuomeninio tribunolo“, tarptautinės mokslinės konferencijos „Vilnius 2005“ ir 2007 metais vykusios tarptautinės akcijos „Komunizmą – į Tarptautinį tribunolą“ darbų tęsinys. Buvo perskaityta 15 išsamių, profesionaliai parengtų pranešimų, daugumoje kurių buvo nagrinėjami istoriniai komunizmo aspektai. Pusė pranešėjų atstovavo buvusioms komunistinėms šalims, todėl jų pranešimai akivaizdžiai liudijo, kaip tautas engė komunistinis režimas. Nors, atrodo, ir gerai pažinome komunizmo represinę esmę, tačiau tiesiog dar iki galo neįsivaizduojame pasekmių masto.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija