2010 m. lapkričio 5 d.
Nr. 80
(1865)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Popiežiaus paskatos seminaristams

Mindaugas BUIKA

Popiežius Benediktas XVI
sveikinasi su klierikais

Dalijimasis asmenine patirtimi

Prisimindamas neseniai pasibaigusius Kunigų metus popiežius Benediktas XVI paskelbė laišką seminaristams. Jame, remdamasis savo asmeniniu patyrimu, Šventasis Tėvas iškelia kunigiškos tarnystės aktualumą sekuliarizuotai dabarčiai ir ragina atsakingai jai rengtis. Laiškas, matyt, neatsitiktinai pasirašytas spalio 18 dieną, kai liturginiame kalendoriuje minima evangelisto šv. Luko šventė. Kaip tik šiuo laikotarpiu buvo publikuotas popiežiaus Benedikto XVI dokumentas, kuriuo įkurta Vatikano dikasterija, skirta naujajai evangelizacijai bei pranešta apie šiuo tikslu šaukiamą Vyskupų Sinodo asamblėją.


Rūpinimasis pašaukimų ugdymu

Mindaugas BUIKA

Jie siekia kunigystės

Prioritetas kokybei

Artimiesiems Rytams skirtoje Vyskupų Sinodo asamblėjoje bei skiriant naujus Kardinolų kolegijos narius atsispindėjo rūpinimasis dvasiniais pašaukimais bei seminaristų rengimu kunigiškai tarnystei. Štai Romoje vykusio Sinodo tėvai neretai pabrėždavo rimtus iššūkius seminaristų ir kunigų formacijoje. Pagal tarptautinės katalikų žinių agentūros „Zenit“ pranešimus, Libano armėnų patriarcho vikaras vyskupas Mikaelis Muradianas pažymėjo, kad norint užtikrinti gerą pašaukimų įžvalgą, reikia teikti prioritetą ne kiekybei, bet kokybei ir ypač rūpintis kandidatų dvasiniu vadovavimu.


Tikėjimo vaisiai – geriausi dalykai

Kun. Vytenis Vaškelis

Gerai, kad šį sekmadienį iš Evangelijos puslapių prabylantis Kristus vėl mūsų mintis kelia aukštyn. Kilnios mintys išplečia žmogaus širdį, gaivina tikėjimą, teikia anapusybės tikroviškumo pajautą ir drąsina mus ryžtis ant savo kūno užmauti drausminančios malonės apynasrį, idant kūnas nedelsiant paklustų Dievo Dvasios apšviesto proto nurodymams (Gal 5, 16).  


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija