2010 m. lapkričio 5 d.
Nr. 80
(1865)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Rūpinimasis pašaukimų ugdymu

Mindaugas BUIKA

Jie siekia kunigystės

Prioritetas kokybei

Artimiesiems Rytams skirtoje Vyskupų Sinodo asamblėjoje bei skiriant naujus Kardinolų kolegijos narius atsispindėjo rūpinimasis dvasiniais pašaukimais bei seminaristų rengimu kunigiškai tarnystei. Štai Romoje vykusio Sinodo tėvai neretai pabrėždavo rimtus iššūkius seminaristų ir kunigų formacijoje. Pagal tarptautinės katalikų žinių agentūros „Zenit“ pranešimus, Libano armėnų patriarcho vikaras vyskupas Mikaelis Muradianas pažymėjo, kad norint užtikrinti gerą pašaukimų įžvalgą, reikia teikti prioritetą ne kiekybei, bet kokybei ir ypač rūpintis kandidatų dvasiniu vadovavimu.

Antiochijos (Sirija) melkitų patriarcho augziliaras arkivyskupas Mišelis Ambrasas pripažino, kad dėl situacijos Artimuosiuose Rytuose atrenkant kandidatus kyla problemų. „Negalima neigti, kad dabar nemaža dalis kandidatų renkasi bažnytinę „karjerą“, o ne pašaukimą, siekdami užimti svarbesnę padėtį visuomenėje arba gauti ekonominę naudą“, – pripažino ganytojas. Sinodo asamblėjoje kaip auditorius kalbėjęs Egipto pasaulietis koptas katalikas Saidas Azeris, atstovavęs Popiežiškajai pasauliečių tarybai, pažymėjo, kad kunigų formacijos trūkumai turi būti vertinami kaip nepriimtini, o kartais netgi skandalingi. Šie sielovadininkų rengimo iššūkiai buvo įrašyti ir tarp Sinodo tėvų pateiktų siūlymų popiežiui Benediktui XVI, pagal kuriuos vėliau bus surašytas posinodinis apaštalinis paraginimas.

Domėjimasis kunigyste

Beje, įdomu pastebėti, kad nors Rytų Bažnyčiose vedę dvasininkai yra įprasta kasdienybė, tačiau pats celibato klausimas Artimiesiems Rytams skirtoje Vyskupų Sinodo asamblėjoje iš viso nebuvo svarstomas. Apie tai nekalbėjo nei Sinodo tėvai, nei ekumeniniai svečiai, nebuvo tai minima ir asamblėjos darbo dokumentuose. Vienintelis praėjusio Vyskupų Sinodo generalinis relatorius Aleksandrijos (Egiptas) koptų patriarchas Antonijus Nagibas viešai pasisakė apie celibatą, kai jam uždavė klausimą per Vatikane surengtą spaudos konferenciją. Atsakydamas patriarchas A. Nagibas, kurį popiežius Benediktas XVI įtraukė į naujai paskirtų 24 kardinolų sąrašą, pažymėjo, kad jis gerbia Lotynų Bažnyčios kanoninę celibato praktiką ir kad vedę kunigai neišspręs nei pašaukimų, nei gero ar blogo elgesio problemos. Čia svarbiausia yra disciplina bei darnus ir ištikimas pašaukimo išgyvenimas.

Tarp paskirtų naujų kardinolų yra ir Jungtinių Valstijų sostinės Vašingtono arkivyskupas Donaldas Vinerlis, kuris prieš praskelbiant šią žinią pranešė, kad steigia antrą kunigų seminariją savo diecezijoje. „Tuo laiku, kai katalikų tikėjimo mokymas atrodo priešingas susiformavusiai kultūrai, mes regime didėjantį domėjimąsi kunigyste, ypač tarp jaunų vyrų. Jie nori darbuotis sekuliarizuotos visuomenės naujojoje evangelizacijoje“, – pažymėjo ganytojas. Pagal sumanymą steigiamoje seminarijoje pradžioje mokysis apie 30 studentų, kurie kartu studijuos ir Vašingtone veikiančiame Amerikos katalikų universitete.

Jungtinių Amerikos Valstijų kunigų seminarijose mokosi apie 1,5 tūkstančio studentų bei 3,5 tūkstančio studijuoja parengiamuosiuose kursuose. Bažnytinės statistikos duomenimis, po tris dešimtmečius trukusio seminaristų skaičiaus mažėjimo, pastaruosius 15 metų šioje šalyje jis stabilizavosi ir netgi rodo augimo tendenciją.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija