2010 m. lapkričio 5 d.
Nr. 80
(1865)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Piligriminės kelionės po savo krašto parapijas

Pasvalio dekanato Gyvojo rožinio organizacijos aktyvas liepos–spalio mėnesiais surengė piligrimines keliones po savo dekanato parapijas.

 Piligriminės kelionės prasidėdavo šv. Mišiomis Pasvalio Jono Krikštytojo bažnyčioje, kurias aukojo kunigas Modestas Juodvalkis. Pirmosios kelionės metu aplankėme Daujėnų, Kriklinių, Pumpėnų, Pušaloto, Joniškėlio parapijas. Antrosios kelionės maršrutas tęsėsi per Gulbinėnų, Krinčino, Saločių parapijas, trečiosios – Skrebotiškio, Kyburių, Vaškų, Gružių parapijas ir bažnyčias. Ketvirtoji kelionė į Saločių Šv. Juozapo parapiją buvo išskirtinė, nes vykome į dekanato Gyvojo rožinio dvasinį renginį „Rožinio Šv. Mergele Marija – išklausyk mus“. Visose parapijose piligrimus geranoriškai sutiko šių parapijų dvasininkai, Gyvojo rožinio būrelių vadovai ir nariai. Visose bažnyčioje buvo meldžiamasi prie mirusiųjų kunigų kapų, popiežiaus ir Panevėžio vyskupijos Gyvojo rožinio maldos intencijomis, kalbamas rožinis, gailestingumo vainikėlis, giedamos giesmės bei pasakojamos parapijos Bažnyčių titulų istorijos. Kiekviena piligriminė kelionė baigdavosi agape – nuoširdžiu dvasingu pabendravimu prie bendrai parengto Dievo dovanotų vaišių stalo, kurios metu visuomet buvo aptariama Gyvojo rožinio veikla. Bendra malda, giesmė, buvimas kartu labai suartina ir dvasiškai praturtina.

Genovaitė Baronienė, Marytė Mikalauskienė

Joniškėlio Švč. Trejybės parapijos Gyvojo Rožinio būrelių vadovės

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija