2010 m. lapkričio 5 d.
Nr. 80
(1865)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Bagdade žuvo dešimtys krikščionių

Sirų katalikai liūdi dėl artimųjų žūties

Pasaulio ir Irako krikščionis sukrėtė netikėtas teroro išpuolis prieš Irako katalikus. Spalio 31-osios, sekmadienio, vakare Irako sostinėje Bagdade per įkaitų dramą žuvo dešimtys krikščionių. Islamo ekstremistų grupei priklausantys teroristai vykstant pamaldoms įsiveržė į sirų katalikų  (chaldėjų) katedrą pačiame Bagdado centre. Anot liudytojų, pamaldose dalyvavo apie 120–140 asmenų. Užpuolikai iš karto paleido ugnį, nuo kurios žuvo keli tikintieji ir vienas iš pamaldas vedusių kunigų, o visus likusius paėmė įkaitais. Per kelias valandas teroristai pateikė įvairių reikalavimų ir ultimatumų Irako valdžiai. Tačiau Irako kariuomenė ir policija derybų nevedė ir po kelių valandų atakavo bažnyčią. Susišaudyme žuvo daug nekaltų žmonių. Žinių agentūros cituoja skirtingus šaltinius ir skirtingus skaičius, tačiau aišku, kad žuvo apie 40 sirų katalikų bendruomenės narių, tarp kurių du kunigai. Apie 70 kitų, tarp kurių dar vienas kunigas, buvo sužeisti. Kai kurie sužeisti sunkiai, tad tikėtina, kad žuvusių skaičius didės. Irako kariuomenės pareigūnas teigė, jog buvo nukauti aštuoni teroristai. Atakuojant bažnyčią žuvo septyni Irako sostinės policininkai. Nors pavienių krikščionių žūtys Irake nieko nebestebina, tačiau šis paskutinysis išpuolis savo mastu yra vienas skaudžiausių pastarojo laiko epizodų, paliksiantis didelę žaizdą Irako krikščionims.


Rumunijoje vyskupas kankinys paskelbtas palaimintuoju

Palaimintasis vyskupas
Szilard Constantin Bogdanffy

Spalio 30-osios rytą šiaurės vakarų Rumunijoje Oradija mieste Dievo tarnas vyskupas Szilard Constantin Bogdanffy buvo paskelbtas palaimintuoju. Popiežiaus vardu Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektas arkivyskupas Angelo Amato vadovavo iškilmingai beatifikacijos liturgijai. Mišioms vadovavo Vengrijos Estergomo ir Budapešto arkivyskupas kard. Peter Erdo.

Szilard Constantin Bogdanffy gimė 1911 m. vasario 21 dieną Šrna Bara kaime, Serbijos šiaurėje. Jo tėvai buvo vengrų kilmės mokytojai. Apie 1920 metus šeima persikėlė gyventi į Rumuniją. Baigęs Pijorų vienuolių vadovaujamą gimnaziją, 1929 metais įstojo į Oradijos kunigų seminariją, o 1934 metais gavo kunigystės šventimus. 1939 metais Rumunijos žandarai suėmė kunigą Bogdanffy ir išsiuntė iš šalies. Persikėlęs gyventi į Vengriją, Budapešto universitete baigė teologijos studijas ir 1940 metais vėl grįžo į Rumuniją. Čia buvo paskirtas dėstytoju Oradijos kunigų seminarijoje bei aplinkinėse mokyklose. Pasižymėjo ypatingu pedagoginiu talentu bei dideliu atsakomybės jausmu. Kartu su kitais seminarijos dėstytojais suteikė prieglobstį žydų kilmės jaunuoliams, juos įrašydami į teologijos studentų gretas. Tokiu būdu buvo išgelbėtas ne vienas žydas.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija