2010 m. lapkričio 12 d.
Nr. 82
(1867)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Meilės galia ir viltingas tikėjimas

Prisiminti mirę kardinolai ir vyskupai

Mindaugas BUIKA

Popiežius Benediktas XVI
per šv. Mišias už šiemet
mirusius Bažnyčios hierarchus

Prasmingai amžinybės temą popiežius Benediktas XVI palietė savo homilijoje, kurią pasakė aukodamas tradicines šv. Mišias už šiemet mirusius Bažnyčios hierarchus – kardinolus ir vyskupus. Lapkričio 4 dieną Šv. Petro bazilikoje vadovaudamas pamaldoms, jis priminė, kad „mesti žvilgsnį į šią dangiškąją tikrovę“ ragino mokinius apaštalas šv. Paulius: „Jeigu esate su Kristumi prikelti, siekite to, kas aukštybėse“ (Kol 3, 1). Žinoma, tai nereiškia, kad galima apleisti žemiškojo gyvenimo pareigas, tačiau neturime tiems rūpesčiams visiškai atsiduoti. Priminimas dangiškosios realybės, kuriai yra pašaukti visi žmonės, skatina suvokti žemiškojo gyvenimo laikinumą ir pasirengimą sugrįžti į „dangiškąją tėvynę“.

Kaip tik tokį viltingą amžinybės suvokimą savo tikinčiuosiuose ugdė uolūs ganytojai, kurie patys pastaraisiais mėnesiais su tikėjimo ženklu užmigo ramybės miegu, sakė Šventasis Tėvas. Jis su pagarba paminėjo šiemet į amžinybę palydėtus kardinolų kolegijos narius: Japonijos sostinės Tokijo arkivyskupą emeritą kardinolą Piterį Seičį Širajanagį (1928–2009), buvusį Airijos primą Armago arkivyskupą emeritą kardinolą Keilą Brendaną Delį (1917–2007), Madagaskaro sostinės Antanaryvo arkivyskupą emeritą kardinolą Armandą Gaetaną Razafindratandrą (1925–2010), Vatikane tarnystę atlikusį žymų teologą čeką jėzuitų kardinolą Tomašą Špudliką (1919–2010), buvusį Sakramentų ir liturgijos kongregacijos prefektą vokietį benediktiną kardinolą Paulių Augustiną Majerį (1911–2010) ir žymų Vatikano diplomatą, buvusį Šventojo Sosto slaptojo archyvo vadovą italą kardinolą Liuidži Podžį (1917–2010).

Melsdamas Viešpaties gailestingumo ir priėmimo į rojaus palaimą Šventasis Tėvas prisiminė ir dešimtis pasaulio vyskupų, mirusių šiais mėnesiais. Čia galima paminėti, kad kaip tik per Vėlines mirė buvęs Panevėžio apaštalinis administratorius vyskupas Romualdas Krikščiūnas (1930–2010).

Popiežius Benediktas XVI homilijoje komentuodamas tos dienos Evangelijos skaitinius pabrėžė, kad „amžinąjį gyvenimą atvėrė mums Kristaus paschalinis slėpinys (kančia, mirtis ant kryžiaus ir prisikėlimas), o tikėjimas yra būdas jį pasiekti“. Pokalbyje su Nikodemu, pateiktame Šv. Jono evangelijoje, Jėzus aiškiai patvirtina, kad „Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį Sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą“ (Jn 3, 16). Anot Šventojo Tėvo, čia pavartoti veiksmažodžiai „pamilti“ ir „atiduoti“ kaip tik išreiškia Dievo meilę žmogui.

Taigi, Dievas nemanipuliuoja žmogumi kaip savo nuosavybe, bet jį myli be jokių ribų. Viešpats „savo visagalybę parodo ne baudimu, bet pirmiausia gailestingumu ir atleidimu“, – aiškino Popiežius. Tokia yra ir išganymo slėpinio suvokimo esmė: Jėzus atėjo išgelbėti, o ne pasmerkti. Ir savąja kryžiaus auka Jis pilnai atskleidė meilės kupiną Dievo veidą. „Būtent per tikėjimą į begalinę meilę, kuri mums buvo duota Jėzuje Kristuje, mes žinome, kad net mažiausia meilės jėga yra didesnė už stipriausią naikinančią jėgą ir gali perkeisti pasaulį“, – sakė Šventasis Tėvas. Jis pažymėjo, jog tas pats tikėjimas suteikia patikimą viltį į amžinąjį gyvenimą ir kūno prisikėlimą. Šią teisę dabar gali pilnai pažinti į amžinybę nuėję kardinolai, arkivyskupai ir vyskupai, „kuriuos mes šiandien prisimename kaip dosnius Evangelijos ir Bažnyčios tarnus“, – kalbėjo baigdamas homiliją Benediktas XVI.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija