2010 m. lapkričio 24 d.
Nr. 85
(1870)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Projektą „Gimtasis kraštas:  
įvykiai ir įspūdžiai“ remia:  

  

 

Mirė žinomas mokslininkas

Vytautas Bagdonas

Lietuvą pasiekė žinia, kad spalio pabaigoje amžinybėn iškeliavo garbaus amžiaus sulaukęs išeivis iš Anykščių krašto, mokslininkas, visuomenės veikėjas gydytojas prof. dr. Juozas Meškauskas. Jis mirė Beverly Šores (Beverly Shores) mieste, Indianos valstijoje, eidamas 105-uosius metus. Atsisveikinimas su velioniu vyko Palaimintojo Jurgio Matulaičio koplyčioje Lemonte (Ilinojaus valstija). Senolio palaikai kremuoti, artimieji ketina urnas su prof. Juozo Meškausko bei anksčiau mirusios jo žmonos Jonės pelenais palaidoti gimtajame Anykščių krašte.

Velionis buvo gimęs 1906 metų liepos 21-ąją  Utenos apskrities Anykščių valsčiaus Vajėšių kaime. Baigęs Ukmergės gimnaziją, studijavo mediciną Kauno Vytauto Didžiojo universitete (VDU). Studijuodamas įsitraukė į aktyvią visuomeninę veiklą, 1930–1931 metais buvo studentų ateitininkų sąjungos pirmininku, vadovavo ateitininkų medikų korporacijai „Gaja“ (1929 m.)

1933 metais, baigęs VDU, paliekamas šioje mokslo įstaigoje, šešetą metų dirba Medicinos fakulteto Vidaus ligų klinikos asistentu. 1937 metais J.Meškauskas apgynė disertaciją tema „Skrandžio ir dvylikapirštės žarnos opų ankstyvas diagnozavimas ir gydymas“. Mokslo žinias gilino Vienoje (Austrija) ir Berlyne (Vokietija). 1939–1941 metais jis ėjo VDU Medicinos fakulteto docento pareigas,  1941–1944 metais – Medicinos fakulteto Vidaus ligų klinikos vedėjo pareigas. Nuo 1941-ųjų – profesorius, fakulteto dekanas.

1944 metais pasitraukęs į Vokietiją dr. J. Meškauskas dirbo Kempfenhauseno ligoninės Vidaus ligų skyriaus vedėju, po to ketvertą metų buvo Augsburgo karo pabėgėlių ligoninės Vidaus ligų skyriaus viršininku.

1949 metais kartu su šeima atvyko į JAV, vertėsi privačia gydytojo praktika, apie 20 metų dirbo Čikagos alkoholikų ir narkomanų gydymo instituto medicinos direktoriumi. Aktyviai reiškėsi visuomeninėje veikloje, rašė straipsnius išeivijos spaudai, leido knygas. Įvairiu laiku buvo Ateitininkų federacijos tarybos pirmininku, Ilinojaus lietuvių gydytojų draugijos pirmininku, Katalikų mokslo akademijos nariu, Amerikos lietuvių Romos katalikų federacijos pirmininku, o atsisakęs vadovaujamų pareigų buvo aktyvus šių organizacijų narys. Už krikščioniškos veiklos nuopelnus Popiežiaus Jono Pauliaus II apdovanotas Šv. Silvestro medaliu.

Per visą ilgametę gydytojo praktiką mokslininkas išspausdino daug medicinos mokslo straipsnių įvairiuose moksliniuose leidiniuose. Velionis išleido knygas „Skrandžio ir dvylikapirštės žarnos ankstyvos diagnozės ir gydymo klausimu“ (1937), „Diabeto problema ir jo gydymas dabartiniu metu“ (1939), „Elektrokardiografijos pagrindai“ (1947), „Lietuvos medicinos istorija“ (1987), o kartu su kitais autoriais parašė ir 2005 metais Čikagoje išleido knygą „Gaja: Ateitininkų medikų korporacija“. Mokslininko plunksnai priklauso ir daugybė rašinių „Lietuvos enciklopedijoje“.

Kartu su žmona Jone, kuri taip pat buvo gydytoja (mirusia 1999 metais), išaugino du vaikus: dukra Marija – biochemijos mokslų daktarė, sūnus Jonas – technikos mokslų daktaras.

Prof. dr. Juozas  Meškauskas jaunystėje sportavo, grūdinosi, iki gilios senatvės propagavo sveiko gyvenimo būdą, vengė žalingų įpročių, visą laiką stengėsi būti geros nuotaikos, ką nors veikti, judėti.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija