2011 m. birželio 22 d.
Nr. 47
(1927)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Emigraciją stabdys rezoliucijomis

Per dešimtmetį išvarius į emigraciją apie pusę milijono Lietuvos gyventojų, Seimas „susirūpino“ tokia padėtimi: nuspręsta sudaryti redakcinę komisiją Seimo rezoliucijos „Dėl Lietuvos Respublikos demografinės padėties gerinimo ir emigracijos stabdymo“ projektui redaguoti. Už siūlymą priimti rezoliuciją be pataisų balsavo 39 Seimo nariai, prieš – 21, susilaikė 51. Tokiu balsavimo rezultatu Seimas parodė, kad rimtai imtis šios problemos jis nenori, o tiksliau – nesugeba. Nepriėmus rezoliucijos be pataisų Seimas turėjo apsispręsti, ar projektą redaguoti, ar atmesti. Už siūlymą redaguoti balsavo 61 parlamentaras, už siūlymą atmesti – 45 Seimo nariai. Pateiktu rezoliucijos projektu Vyriausybei siūloma imtis priemonių, kurios prisidėtų prie emigracijos stabdymo bei demografinės padėties šalyje gerinimo. Atsižvelgus į kitų Europos Sąjungos valstybių narių praktiką, Vyriausybei siūloma pateikti mokesčių įstatymų, taikomų verslo sektoriui, projektus, kuriuose nustatytas teisinis reguliavimas neapsunkintų verslo sektoriaus plėtros, per mokestines lengvatas skatintų ir naujai kuriamą verslą (pirmus metus atleidžiant nuo pelno mokesčio ir taikant lengvatinį pridėtinės vertės mokesčio tarifą). Vyriausybei siūloma pateikti Seimui svarstyti teisės aktų projektus, kuriuose būtų siūloma pakeisti galiojančias nuostatas, įtvirtinančias „neproporcingą“ bei „neracionalų“ autorių, atlikėjų ir sportininkų pajamų apmokestinimą, parengti švietimo sistemos pakeitimo gaires, kurios nustatytų, jog asmenys, siekiantys, kad jų studijos būtų kompensuojamos iš valstybės lėšų, įsipareigotų pabaigę studijas kurį laiką dirbti Lietuvos Respublikoje arba grąžinti valstybei studijų kompensavimo išlaidas. Vyriausybei siūloma parengti įstatymo projektus, kurie nustatytų, kad šiuo metu mokamos motinystės (tėvystės) pašalpos dydis galiotų ir nuo 2011 metų liepos 1 dienos, kad būtų nustatytas mažesnis senatvės pensijos amžius motinoms (įmotėms), užauginusioms ne mažiau negu tris vaikus. Šią rezoliuciją, pasak projekto iniciatoriaus parlamentaro Andriaus Burbos, Seimui siūloma priimti atsižvelgiant į Statistikos departamento oficialius duomenis, kad 2001 m. balandžio 6 dieną Lietuvoje gyveno 3 483 972 nuolatiniai gyventojai, o 2011 m. kovo 1 dieną (pagal išankstinius elektroninio surašymo ir apklausos duomenis) – 3 053 800 nuolatiniai gyventojai. Rezoliucijos projekte pažymima, kad Lietuva per dešimtmetį neteko beveik pusės milijono nuolatinių gyventojų dėl išaugusios emigracijos ir mažo gimstamumo.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija