2011 m. liepos 1 d.
Nr. 49
(1929)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Gedulo ir vilties diena Sankt Peterburge

Nida KALEINIKOVAITĖ

Lietuvos generalinis konsulas
Ričardas Degutis pristato
Sankt Peterburgo lietuvių
bendruomenės chorą „Neringa“

Baltijos valstybių generaliniai
konsulai (iš kairės: Aivars
Groza, Ričardas Degutis, Tiina
Maiberg) klauso pastoriaus
Aivaro Gusevo pamokslo

Trijų Baltijos valstybių
dvasininkai: kun. dr. Rimantas
Gudelis, pastoriai
Enn Salveste, Aivars Gusevs

Tradiciškai kiekvienais metais birželio 14 dieną Sankt Peterburgo lietuvių, latvių ir estų bendruomenės prisimena tragiškus 1941 metų birželio 14 dienos įvykius. Kupiškio Kristaus Žengimo į dangų parapijos klebonas kun. dr. Rimantas Gudelis, kaip Lietuvos dvasininkų atstovas ir Sankt Peterburgo lietuvių bendruomenės kapelionas, dalyvavo Sankt Peterburgo Šv. Jono evangelikų liuteronų bažnyčioje surengtose ekumeninėse pamaldose, kurias kartu su kun. dr. R. Gudeliu vedė estų pastorius Enn Salveste ir latvių pastorius Aivars Gusevs. Kapelionas kun. dr. R. Gudelis, kaip ir kiti dvasininkai, kvietė susirinkusius į susitaikymą, atleidimą vienas kitam ir kvietė melstis už tuos, kurie prieš 70 metų nukentėjo nuo sovietinių represijų. Pamaldų metų giedojo jungtinis bendruomenių choras „Balticum“. Buvo atliktos tokios giesmės kaip „Lietuva brangi“ (lietuviškai), „Put vejini“ (latviškai) ir „Laul Põhjamaast“ (estiškai). Po pamaldų minėjime dalyvavo trijų Baltijos šalių generaliniai konsulai Sankt Peterburge: Ričardas Degutis (Lietuva), Aivars Groza (Latvija) ir Tiina Maiberg (Estija). Lietuvos generalinis konsulas R. Degutis ragino prisiminti tragiškus birželio įvykius ir pagerbti žuvusius bei nukentėjusius, taip pat priminė, jog ši diena yra ir Vilties diena, todėl pakvietė visus į ateitį žiūrėti su viltimi.

Tą pačią dieną, nušviečiant šio laikotarpio istorinius įvykius ir 1941 metų birželio 14 dieną prasidėjusius masinius Lietuvos gyventojų trėmimus, Sankt Peterburgo Interjero teatre, esančiame Nevskij prospekte, buvo atidaryta paroda „Smurto kronika: Lietuva 1939-1941 metais“. Po parodos atidarymo lankytojams buvo surengtas seminaras „Atmintis apie deportuotus lietuvius šiuolaikinėje Rusijoje“. Istorikė iš Vilniaus Edita Jankauskienė perskaitė pranešimą apie pirmąsias masines Lietuvos gyventojų deportacijas 1941 metais. Istorikas iš Syktyvkaro (Rusijos Komijos Respublika) kalbėjo apie lietuvių tremtinių atminimą Komijoje, o Sankt Peterburgo istorikė Julija Kantor pristatė 1939-1941 metų istorinę retrospektyvą. Renginį organizavo mokslo informacinis centras „Memorialas“, Interjero teatras ir Lietuvos generalinis konsulatas Sankt Peterburge.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija