2011 m. rugsėjo 9 d.
Nr. 64
(1944)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Vyrai, baikite kariauti su moterimis!

Viešas laiškas Lietuvos Generalinei prokuratūrai

Štai jau dveji metai vyksta beveik niekuo nepagrįsti prokuratūros ir teismų susirėmimai su terorizmu kaltinama klaipėdiete Egle Kusaite. Eglę ir jos motiną bei tetą kankinančią nesibaigiančią kovą tikrai galima įvardinti kaip juodžiausius susirėmimus, jei ne dar blogiau. Po beveik metus trukusio įkalinimo Lukiškių izoliatoriuje terorizmo rengimu kaltinama Eglė Kusaitė buvo išleista, tačiau nei jos byla buvo nutraukta, nei buvo palikta ji ramybėje. Netrukus Eglė Kusaitė buvo suimta ir antrą kartą, tačiau, kaip vėliau nustatė teismas, vėlgi nepagrįstai ir vėl paleista iš Lukiškių kalėjimo. Prokurorai ją kaltino palaikant ryšį su Rusijoje suimtaisiais Magmadovais, jų motina. Teisme jai pavyko įrodyti, kad ji tik norėjusi pasakyti, jog jos pažįstami yra nekalti ir tą norėjo pasakyti Rusijos generaliniam prokurorui. Teismas nustatė, kad kaltinamoji Eglė Kusaitė tiesiogiai su Rusijoje gyvenančia suimtųjų Magmadovų motina apie parodymus nekalbėjo ir paslapčių neišdavė, tačiau prokuroras M. Dūda ir vėl buvo atkaklus – jis ieškojo pretekstų pasodinti merginą į kalėjimą. Tokie Eglės Kusaitės išgyvenimai, tampymai po kalėjimus, teismus, pas prokurorus ir advokatus gali bet ką nuvaryti į kapus. Eglė, nors ir palaužta, tačiau nepasidavė. Dar labiau gyvenimą Eglei gadino prokuroras J. Laucius, vedęs „teroristės“ E. Kusaitės bylos ikiteisminį tyrimą. Tik po didelių vargų Eglei ir jos advokatams pavyko jį nušalinti nuo bylos vedimo, tačiau prokuroras ir toliau ginklų kovoje prieš merginą nesudėjo ir dar su didesniu pašėlimu pradėjo kovoti su beginkle mergina, anksčiau jo kaltinama terorizmu. Dabar jis „suranda“ savo telefone kaltinamosios tariamai siųstą grasinančią SMS žinutę ir teigia, kad „grasinimai“ nužudyti ar pakenkti atsiliepė jo ir jo šeimos sveikatai. Prokuroras tai daro žinodamas, kad prie mobiliųjų (kaip ir bet kurių kitų) Eglės ir kitų ją ginančių moterų telefonų yra prisijungęs VSD, žino, kad VSD agentai, kuriems suteiktos visos galios, kokias turėjo ir KGB okupacijos metais, bet kuriuo metu gali daryti bet kokias provokacijas.

Kaip liudija Eglė Kusaitė ir kaip rodo kai kurie duomenys, ją – dar paauglę – dirbti savo agente verbavo Valstybės saugumo departamento (VSD) darbuotojai, tačiau jau suaugusi Eglė atsisakė vykdyti įvairias provokacijas prieš čečėnus, prieš už laisvę kovojančius žmones. Tai sukėlė keršto atsaką, ir VSD, panaudodamas „teisines“ priemones, paskelbė karą nepaklusniai „kandidatei į agentus“. E. Kusaitės advokatas ne kartą teisme reikalavo išklausyti VSD darbuotojų, kurie ilgą laiką „stebėjo“ nepilnametę, o vėliau ir pilnametystės sulaukusią Eglę. E. Kusaitė taip pat reikalauja apklausti jos draugus iš Vokietijos ir Lietuvos bei mokytojus. Teismuose, ypač Maskvos byloje prieš Magmadovus, Eglė smulkiai įrodo, kad į nusikalstamą veiką buvo traukiama VSD agentų. Ji teigia, kad teismui yra žinomi agentai, kurie turi kalėti vietoj Eglės ir Magmadovų. Nuolatinės nervinės įtampos yra išsekinta ne tik pati Eglė, bet ir ją ginančios jos motina Virginija Kusienė ir teta Irena Jeleniauskaitė bei žinoma žmogaus teisių gynėja sesuo Nijolė Sadūnaitė.

Prokurore J. Lauciau, jūs skundžiatės iš Eglės mobiliojo telefono siųstais „grasinimais“ sunaikinti ar sužaloti, bet pasakykite, ar su savo kolegomis nedarote to paties su Egle jau dvejus metus ir netgi dar gerokai seniau, kai VSD pradėjo „žaidimą“ su Eglės verbavimu agente? Nejaugi telefoninį „grasinimą“ galima įvardinti kaip pasikėsinimą į jūsų gyvybę ar kenkimą sveikatai? Net jei tai ir buvo pasiųsta iš pačios Eglės telefono, nejaugi jus trikdo nervinės įtampos iškankintos merginos raštu parašyti žodžiai? Kur jūsų vyriška savigarba? Juk yra priešingai: tai jūs su prieš dvejus metus kurpiama byla padarote iš jaunos 13–16 metų mergaitės didžiausią nusikaltėlę ir teroristę, ją terorizuojate ir teismais, ir naujomis bylomis. Ar tokia „terorizmo“ byla iš viso yra teisėta ir tikra? Greičiausiai, tai tik bereikalingas visos prokuratūros darbo trikdymas, sukurptas arba prokuratūroje (ir VSD) veikiančių priešiškų jėgų, arba Rusijos FSB. Tik tokią išvadą galima padaryti iš visos teroristinės bylos ir kitų vėliau sulipdytų bylų. Kiek laiko Generalinės prokuratūros prokuroras M. Dūda gali įrodinėti, kad net ir suvaržius Eglės laisvę (visi jos žingsniai kruopščiai ir pedantiškai sekami, registruojamas bet koks jos susitikimas, pokalbis lauke, namuose, telefonu, žinutės, ko nebūdavo KGB laikais) ji bendravo su Rusijoje suimtų brolio ir sesers Magmadovų motina, ir vėl sieks bent trims mėnesiams suimti E. Kusaitę? Ar jums ne gėda įrodinėti, kad „visos Valstybės saugumo departamento pareigūnų taikytos priemonės atliekant terorizmu kaltinamos klaipėdietės Eglės Kusaitės veiklos operatyvinį tyrimą buvo teisėtos“, esą jos taikytos tik gavus „įstatymų nustatytą sankciją“. O gal tos sankcijos yra neteisėtos, provokuojančios? E. Kusaitė, jos motina ir teta yra pasakojusios, kad VSD pareigūnai merginą pradėjo „globoti“, kai ši dar buvo nepilnametė. Jų duomenimis, E. Kusaitė nuo 2007 iki 2009 metų gyveno VSD išnuomotame bute ir iš saugumo pareigūnų gaudavo pinigų pragyventi ir buvo skatinama bendrauti su čečėnų tautybės asmenimis. Apsimetę musulmonais saugumiečiai provokavo radikaliems veiksmams. Ir štai VSD pareigūnai atseit ištyrė, kad visi jų veiksmai „buvo teisėti“, tačiau net nesiteikė pranešti, kokie veiksmai iš tiesų buvo padaryti, ir ar merginos artimųjų pateikti faktai yra teisingi. VSD atstovai teigia, kad tyrimas pradėtas „pagal merginos giminaitės pateiktą informaciją“, t.y. buvo vadovaujamasi KGB klestėjimo laikų įstatymais, kai užverbuoti giminaičiai apskųsdavo žmones.

Vyrai iš Generalinės prokuratūros, ar jums ne gėda prieš Lietuvą? Ar jums ne gėda prieš pasaulį?! Baikite tyčiotis iš valstybės!

Stiprybės tau, Egle, kovojant su beprasmiais kaltinimais, tave kaltinančiais prokurorais ir tave provokavusiais VSD agentais!

Edvardas Šiugžda,
krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraščio
„XXI amžius“ vyr. redaktorius

P. S. Neseniai policija pradėjo nagrinėti dar vieną bylą –  abu prokurorai – J. Laucius ir M. Dūda –  padavė Eglę į teismą už jų įžeidimą.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija