2011 m. rugsėjo 9 d.
Nr. 64
(1944)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Kultūros zona


ARCHYVAS

2011 metai


XXI Amžius

Naujienų vaivorykštė

Ir vienas lauke karys

Prof. Petras Bielskis

Krivūlės atidarymas (iš kairės):
Lietuvos klojimo teatrų draugijos
pirmininkas prof. Petras Bielskis,
Šiaulių rajono meras Algimantas
Gaubas, rajono savivaldybės kultūros
skyriaus vedėja Valė Jurešienė

Kas nenori dirbti, tas ieško priežasties. Bet mes ne apie juos, o apie tuos, kurie yra Dievo pašaukti. Dabar daroma tiek daug gražių darbų, kad negali atsistebėti žmonių kūrybingumu, valstybiniu galvojimu. Koks gražus mūsų žmogus – tautinė savimonė, tikslas ir tada tik darbas, veikla, tik žygis, susiklausymas – asmenybė.

Atvažiavo iš Venesuelos Lietuvos istorijai, jos vertės pajautimui visą gyvenimą pašventusi istorikė Jūratė Statkutė de Rosales ir atvežė savo naujausią knygą „Europos šaknys ir mes, lietuviai“. Prof. Vladas Žulkus teigia: „turime naują reiškinį Lietuvos archeologijoje (...), pateikti šaltiniai ir faktai, kurių neįžiūrėjome anksčiau, mano nuomone, yra nepaprastai svarbūs mūsų priešistorei ir istorijai pažinti“ (V. Žulkus. Naujas reiškinys Lietuvos archeologijoje ir istorijoje. Jūratė Stauskaitė de Rosales. Europos šaknys ir mes, lietuviai. 2011, Knygų kelias, Vilnius, psl. 16). Ir sau pažinti, protu suvokti, iš kur mumyse tas atkaklumas, ne užsispyrimas, bet atkaklumas, valia. Pritrenkė mokslinė istorikės drąsa ir asmenybės kryptingumas. Ir vienas karys lauke gali būti reikšmingas. Ateina žinomi iki kraujo tekstai: Svarbu „ne ką Tau duoda Lietuva, o ką Tu duodi Lietuvai“.


Naujienų vaivorykštė

Margionių  klojimas vėl sukvietė kaimo teatrus

Rūta Averkienė

Šventės žiūrovai Margionių klojime

Nevasariškai šaltą, lietingą ir vėjuotą rugpjūčio 20-osios šeštadienio popietę Margionių klojimas vos talpino žiūrovus: vietinius margioniškius, kaime vasarojančius jų vaikus, anūkus bei svečius, susirinkusius į antrąją rajoninę kaimo teatrų šventę-konkursą „Citnaginė“ Juozo Gaidžio prizui laimėti. Praėjusiais metais pirmą kartą margioniškių bendruomenės iniciatyva suorganizuotas ir tradiciniu žadantis tapti kaimo teatrų festivalis – akivaizdus įrodymas, jog Margionyse tebeplevena beveik prieš dvidešimt metų Amžinybėn išėjusio Margionių Strazdelio – kaimo šviesuolio, poeto ir „režisoriaus“ Juozo Gaidžio dvasia. Čia tebegyvuoja ir daugiau kaip prieš aštuoniasdešimt metų įsikūręs klojimo teatras.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija